Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Det er vores mission at give regeringen
det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik,
der styrker vækst og produktivitet
samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor

Ressortomlægninger

Moderniseringsstyrelsen rådgiver og understøtter statslige institutioner i forbindelse med ressortomlægninger.

Læs mere om den regnskabsmæssige håndtering af ressortomlægninger

Læs vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger

God arbejdsgiveradfærd

Moderniseringsstyrelsen har opstillet et målbillede for god arbejdsgiveradfærd i staten.

Læs mere om arbejdet med målbilledet for god arbejdsgiveradfærd i staten

 

Tjenestemandspension

Tjenestemænd og andre med ret til tjenestemandspension kan finde deres pensionsoversigt på www.tjenestemandspension.dk, hvor det også er muligt at foretage beregning af pensionens størrelse ved pensionering på på en selvvalgt dato.
Se din tjenestemandspension

Quick links