Statens Lønløsning

Statens Lønløsning anvendes til at beregne, anvise og kontere løn til ansatte i staten og selvejende institutioner.

Moderniseringsstyrelsen understøtter anvendelsen af Statens Lønløsning ved at tilbyde vores kunder serviceydelser, som support, brugerstyring, uddata til brug for kontrol og afstemning samt kurser og vejledningsmateriale.