Overflytning af NS og LDV til Statens IT

Alle statsinstitutioner der i dag betjenes af ØSC (Statens Administration) skal fremover hostes af Statens It. Som følge af den beslutning sker der gradvis overflytning af disse statsinstitutioner fra KMD til Statens It.

Overflytningen skal sikre billig og fortsat effektiv drift
Da Udbudsperioden hos den tidligere leverandør er udløbet, er det besluttet, at driften af Navision Stat og LDV overflyttes til Statens egen It-virksomhed, Statens It. Det sker for at sikre en billig og effektiv drift af kerneydelsen i de kunderettede systemer.

Statsinstitutioner, der betjener sig af Statens Administrations regnskabsservice, overflyttes derfor til Statens It fra KMD frem til sommeren 2016.

Målgruppe
Målgruppen er alene statsinstitutioner, som serviceres af ØSC, regnskabsservice, og som frem til overflytningen hostes af KMD.

Systemer, der overflyttes
Navision Stat, LDV overflyttes til nyt miljø hos Statens It, med integration til IndFak og RejsUd, samt med integration til institutionens eventuelle øvrige fag- og tredjepartssystemer.

Tidsplan for overflytningen – opdeles i 2 bølger
Tidsramme for 1. bølge:
Fra den 17. november til den 11. december 2015.

Se institutionerne der var med i første bølge – download implementeringsplan (xlsx) for overflytningen for første bølge.

Der er indlagt en pause mellem 1. og 2. bølge af overflytningen, for at institutionerne kan foretage årsafslutningen og opgradere til NS7.0.01.

Tidsramme for 2. bølge:
Fra den 7. marts 2016 frem til sommerferien 2016.

Se institutionerne der er med i anden bølge – download implementeringsplan (xlsx) for overflytningen for anden bølge.