HR-Løn

HR-Løn gør det enkelt for HR-medarbejdere at indrapportere lønoplysninger direkte til Statens Lønsystem via en brugervenlig hjemmeside.

Medarbejdere fra Økonomistyrelsen
"

HR-medarbejderne kan hente oplysninger og lave en lang række ændringer via en brugervenlig hjemmeside uden nødvendigvis at kende til fagtermerne i Statens Lønsystem.

En medarbejder set i profil foran en computerskærm

Når HR-Løn er færdigudviklet, kan medarbejderen:

• Registrere ansættelser og fratrædelser
• Ændre løn
• Tildele timebetalinger
• Give tillæg og fradrag
• Afregne ferie
• Hente oplysninger om ansættelser