It-projekter

Læs om og følg med i it-projekterne under Systemmålbillede 2020, Moderniseringsstyrelsens vision om 'God systemunderstøttelse'.

Følgende igangværende initiativer er iværksat for at imødekomme brugernes behov for systemunderstøttelse i de statslige – og selvejende – institutioner samt ministeriernes koncernstyring:

  1. Anskaffelse af et fællesstatsligt budgetsystem til budgetlægning og -opfølgning.
  2. Anskaffelse af system til understøttelse af hhv. HR og tidsregistrering.
  3. Anskaffelse af en Single Sign On-løsning, som skal lette login-processen for brugerne af statens administrative systemer. Single Sign On etableres for at skabe lettere adgang og bedre samspil i systemporteføljen.
  4. Etablering af Business Intelligence-løsninger (Statens BI), der skal skabe et bedre styringsgrundlag i staten på tværs af økonomi-, personaleadministration og produktionsdata.

I menuen til venstre kan du læse mere om de igangværende projekters fremdrift. Du kan også læse om hvordan brugere og interessenter bliver inddraget i tæt dialog for at sikre en grundig afdækning af behov og forberedelse af projekterne.

Foruden de nye systemer holdes den eksisterende systemportefølje samtidig ved lige. Tidligere igangsatte udviklingsprojekter og genudbud er bl.a. RejsUd2IndFak2 og Navision 7.0.

Klik på de enkelte projekter for at læse mere.