God systemunderstøttelse

Systemmålbillede 2020 om ’God systemunderstøttelse’ er Moderniseringsstyrelsens samlede strategi for udvikling og udvidelse af de fællesstatslige administrative systemer.

Udviklingsstrategien for den fællesstatslige systemportefølje indeholder en ambition om at skabe bedre sammenhæng mellem systemer, processer og data. Målet er herigennem at skabe et 'statens ERP-system', der understøtter de centrale styringsmæssige og administrative behov i staten.

Målbilledet kan sammenfattes i fire hovedpunkter:

  1. Udvide porteføljen med et budgetsystem og et HR-system inkl. tidsregistrering, så alle væsentlige administrative hovedopgaver er systemunderstøttet.
  2. Skabe et bedre styringsgrundlag i staten med én samlet rapporterings- og analyseplatform i form af et fællesstatsligt Business Intelligence (BI) system, der også understøtter koncernstyring og fælles benchmarks.
  3. Opnå bedre sammenhæng mellem alle systemerne, herunder bedre stamdatahåndtering samt etablering af single sign on og brugerstyring.
  4. Sikre fortsat vedligehold, koordinerede genudbud og stabil drift af den nuværende systemportefølje.

Brugerne af vores systemer skal i 2020 opleve, at kunne løse alle væsentlige administrative hovedopgaver i de statslige – og selvejende – institutioner med sammenhængende, tidssvarende og driftssikre it-systemer.

Systemmålbillede 2020 understøtter Moderniseringsstyrelsens to andre målbilleder 'God arbejdsgiveradfærd' og 'God økonomistyring'.