Uddata i SLS

Oversigt over uddata i SLS

I SLS er der etableret en række uddata og udtræk, der understøtter kontrol, afstemning og brug af SLS-data lokalt, fx i personalesystemer. Nogle uddata og udtræk leveres som standard til alle kunder, mens andre uddata og udtræk kan bestilles efter behov.

I menuen til venstre finder du følgende tre oversigter

  • Udtræk fra SLS til indlæsning i lokale systemer
  • Uddata fra SLS der leveres til de institutioner der er tilsluttet Statens Koncern Betalingssystemer (SKB)
  • Uddata i SLS der leveres til private institutioner

Alle oversigter indeholder oplysning om formål, frekvens, medie og det niveau uddata udskives på.

Vi er i øjeblikket ved at etablere de uddatabeskrivelser, der mangler. I takt med at vi får dem færdige, vil uddata oversigten blive opdateret.

Opbevaring af SLS-uddata

Vedrørende opbevaring af SLS-uddata henvises til:

  • Regnskabsbekendtgørelsen
  • Årsregnskabsloven
  • Rigsrevisionens regler for opbevaring
  • SKATs regler for opbevaring
  • Forældelsesloven