SLS uddata 609-613

Uddata til lokale personale og økonomisystemer


Til brug for indlæsning af SLS-data i lokale Personale- og Økonomisystemer (dog ej Navision Stat), kan du fra og med 1. lønkørsel i september måned 2008 (LG 10/08, 1.) bestille nogle nye udtræk. Disse udtræk leveres via ØDUP

Du kan hente Uddata-filer fra ØDUP på flere måder. Hvis du benytter dig af en Oedup-invoker til dataudveksling mellem ØDUP og institutionens server, vil filerne vedrørende datastrøm UDDATA612 indgå i denne automatiske hentning. De vil efterfølgende blive placeret i denne sti på institutionens server C:\OedupNS\Files\Unknown. Når Oedup-invokeren har hentet filerne, vil de på ØDUP ligge i mappen Godkendt, og man kan herfra hente dem manuelt.
Se Vejledning til at hente de nye filer via ØDUP.
 
Hvis du ikke benytter dig af en Oedup-invoker til dataudveksling mellem ØDUP og institutionens server, vil filerne vedrørende datastrøm UDDATA612 på Ødup ligge i mappen Afleveret, og man kan herfra hente dem manuelt.
Se Vejledning til at hente de nye filer via ØDUP.
 
De udtræk er opdelt i flere forskellige filer, med SLS-data knyttet til:

  • Grundoplysninger
  • Løndele
  • Øvrige oplysninger
  • Sumdata


Bestilling

 

Du kan bestille ét eller flere af de nye udtræk via mail til modstlon@modst.dk. Angiv venligst i Emne i mailen:

Bestilling af nye SLS-udtræk. I selve mailen skal der fremgå oplysning om:

  • Den eller de grupper der skal have udtrækkene
  • Partneraftale (ifm. ØDUP)
  • Hvilke udtræk der ønskes/bestilles
  • Om filer ønskes leveret efter 1. eller 2. lønkørsel, evt. efter begge lønkørsler.

Bestillinger som vi modtager senest 3 dage før en given lønkørsel, vil blive effektueret til den førstkommende lønkørsel. Eksempel på bestilling kan du se her (pdf) (PDF).
  
Beskrivelser
Du kan hente beskrivelser af de aktuelle SLS-udtræk her. 

U 609 Grunduddata  (pdf)  (PDF) - Bagudrettet grunddata. 
U 610 Løndele, løbende/engangs (pdf) (PDF)
U 611 Øvrige oplysninger - Faste felter (PDF)
(pdf)U 612 PRDS (Periodeforbrug) (pdf) (PDF)
U 613 Grunddata (pdf) (PDF) - Fremadrettet grunddata. 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til udtrækkene, er du velkommen til at kontakte os via mail: modstlon@modst.dk