SLS uddata 607 og 608

I SLS-standardpakken indgår der en række tilbud om uddata. Desuden leveres der udtræk via ØS-LDV.

Ud over de tilbud har I mulighed for at bestille:

  • Udvalgte SLS-data uddata 607 til lokal videre bearbejdning (leveres via Ødup)
  • Udvalgte SLS-data uddata 608 til lokal videre bearbejdning (leveres via Ødup)

Bestilling af SLS-uddata og -udtræk
I kan bestille uddata ved at sende en mail til modstlon@modst.dk med følgende tekst anført i "Emne" i mailen:
"Bestiller SLS-udtræk". Angiv desuden gerne i parentes, hvilket af de tre udtræk I bestiller, f.eks.
"Emne": Bestiller SLS-udtræk (U607/608).

I selve mailen, bedes I anføre den eller de gruppenumre, bestillingen vedrører og om udtrækket ønskes fra 1. lønkørsel, 2. lønkørsel eller både 1. og 2. lønkørsel. Hvis I ikke anfører gruppenumre, vil vi ikke kunne behandle sagen.

Bestillinger, der indkommer efter den tidsfrist der er angivet i uddataet, vil naturligvis blive behandlet hurtigst muligt.