eIndkomst

Spørgsmål

 


Svar

 

Hvad gør jeg hvis jeg får beløb tilbage fra SKAT?

Udgangspunktet er, at SLS afregner og oplyser de korrekte beløb til eIndkomstregistret.
Vi foreslår, at du placerer beløbet på en beholdningskonto, indtil du har identificeret, hvorfor beløbet er returneret, idet du må påregne at der sker en opkrævning fra SKAT på et senere tidspunkt.
Kontroller først i skattemappen om der er modregnet i fx moms, lønsumsafgift eller andet, der kan forklare beløbet.
Afstem U813 mod U980 og eIndkomst på www. skat.dk.
Prøv at identificere hvilken lønmodtager differencen evt. kan vedrøre og foretag en sagsbehandling på personen.
Kontroller advis fra eIndkomst og advis fra SLS. Kontroller også at alle indberetninger er foretaget af SLS (indberetter SE-nummer 61069313).
Hvis alt stemmer, bør din skatteregion kunne forklare hvorfor beløbet er returneret.
Oftest skyldes differencer, at der er negative beløb, især tilbage til tidligere skatteår, der ikke kan afleveres – eller at der er foretaget manuelle indberetninger til eIndkomst.
Du kan læse mere om afstemning af eIndkomst i emnebeskrivelsen eIndkomst.
Der er et gratis e-læringskursus om afstemning af eIndkomst på http://www.modst.dk/Kurser/Kursusoverblik/Kurser-i-loenadministration/SLS-og-eIndkomst

Tilbage til eIndkomst


Hvad gør jeg hvis jeg får besked fra SKAT om, at de har fastsat A-skat mv. (0-angivelser)?

Hvis du modtager brev fra SKAT om, at de har fastsat din virksomheds A-skat og AM-bidrag, er det fordi der mangler indberetning til eIndkomst.
Der skal altid foretages indberetning, og hvis der ikke er noget at indberette, skal man foretage en 0-angivelse.
Du skal som udgangspunkt først undersøge, om brevet vedrører et SE-nummer, som anvendes eller ej.
Hvis SE-nummeret ikke længere anvendes og ikke er aktivt i SLS, skal du sørge for at afmelde SE-nummeret hos Erhvervsstyrelsen.
Hvis du allerede har afmeldt SE-nummeret hos Erhvervsstyrelsen, foreslår vi du kontakter afsender af brevet fra SKAT.
Indtil afmeldingen er registreret hos SKAT, skal du foretage 0-angivelser i eIndkomstsystemet.
Hvis SE-nummeret er nyoprettet hos Erhvervsstyrelsen, men endnu ikke oprettet i SLS skal du foretage 0-angivelser i eIndkomstsystemet, indtil SE-nummeret er oprettet i SLS.
SLS-systemet sender 0-angivelser til eIndkomstregistret på SE-numre, hvor der ikke er indberetninger i en enkelt måned, i det omfang SE-nummeret kendes i SLS.
SLS-systemet sender 0-angivelser til eIndkomstregistret på SE-numre, der ikke længere er aktive, indtil disse slettes i SLS.

Tilbage til eIndkomst


Hvordan foretager jeg en 0-angivelse?

•     Gå ind på www.SKAT.dk
•     Vælg Virksomhed TastSelv
•     Vælg indberetning og
       enten login med TastSelv-kode (hvis du har pinkode)
       eller login med digital signatur, (hvis du har digital signatur)
•     Log dig ind efter anvisningen
•     Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/Letløn
•     Vælg Indberet nulangivelse
•     Du skal ændre indberetningsidenten, så der i stedet for ”online” står
       dine initialer f.eks. mivcBISSU4A62.
•     Skriv året
•     Vælg måned
•     Vælg forud eller bagud

Hvis du har forudlønnede, skal du igennem to gange, en gang for forudløn og en gang for bagudløn.
Hvis det drejer sig om flere måneder, skal du igennem det samme for hver måned

•     Tryk på ”Fortsæt”
•     I næste billede tryk på ”bekræft”

Tilbage til eIndkomst


Hvor kan jeg indberette markering for indlæsning af skattekorttype?

Du kan have brug for at ændre fra bikort til hovedkort - eller omvendt på den enkelte lønmodtager.
I SLS sker ændringen via Ansættelsesforhold, Faste felter, Øvrige. Feltet ”Skift E-skattekort type” ændrer du til 1 for hovedkort eller 2 for bikort.
I HR-Løn skal skattekortsændringen foretages via løbende løndel 251, og du skal indberette 1 for hovedkort eller 2 for bikort. Du kan også vælge at indrapportere løndel 251 i SLS.
Hvis lønmodtageren har frikort, skal du vælge 1 for hovedkort, så vil frikortet blive bestilt. Det vil dog altid være SKAT’s system, der afgør hvilket skattekort, der bliver leveret.
Vær opmærksom på at skiftet sker med virkning fra aktuel lønperiode. Hvis ændringen skal ske fra en tidligere dato, skal du enten via Ansættelsesforhold og knappen Skatte. . . indberette ”Ny dansk” i SLS - eller du skal fortage en manuel beregning af skatten og anvise/trække beløbet på engangsløndel 2950.

Tilbage til eIndkomst


Hvor retter jeg fejl mv. - er det i SLS eller via eIndkomst?"

 

Indeværende år:  Alle rettelser skal foretages via SLS

Sidste år:  Rettelser bør ske via SLS

Forrige år og tidligere:  Rettelser skal foretages i eIndkomst

Der kan dog forekomme rettelser, du er nødt til at rette manuelt i eIndkomst.

Kontakt modstlon@modst.dk hvis du er i tvivl.

Læs mere om rettelser i emnebeskrivelsen eIndkomst

Tilbage til eIndkomst


P-nummer, er det vigtigt?

P-nummeret anvendes af SKAT til beregning af befordringsgodtgørelse. P-nummeret bestilles hos Erhvervsstyrelsen. eIndkomst validerer om det indberettede P-nummer er tilknyttet det korrekte CVR-nummer. Hvis det ikke er tilfældet afvises alle virksomhedens månedlige indberetninger til eIndkomst. Indberetninger indtastes derefter manuelt af Moderniseringsstyrelsen.

I SLS opsættes P-nummeret automatisk ud fra delregnskabet for virksomheder, hvor der kun er tilknyttet én adresse.

Har det enkelte delregnskab flere adresser, skal du, når du har fået P-nummeret fra Erhvervsstyrelsen, oprette et administrativt tjenestested for hver adresse - og derefter kontakte Moderniseringsstyrelsen modstlon@modst.dk og informere om hvilket administrativt tjenestested, der hører til hvilket P-nummer. Derefter vil det korrekte P-nummer bliver opsat på den enkelte lønmodtager, når du indberetter administrativt tjenestested på vedkommende.

Hvis den enkelte lønmodtager ikke arbejder fast på ét tjenestested, skal du indberette løndel 246, skiftende arbejdssteder på vedkommende.

Tilbage til eIndkomstHvordan får jeg feriepenge tilbage fra FerieKonto, når tilbageførslen ikke sker automatisk?

Som udgangspunkt bliver feriepenge, som er beregnet på løndel 5050, automatisk tilbageført fra FerieKonto, hvis lønmodtageren bliver trukket i løn for fx timer. Men hvis der er afregnet for mange feriepenge ifm. fratræden, så skal du selv sørge for at nedskrive nettoferiepengene direkte i eIndkomst, med det beløb, som du ønsker at få tilbage. Se evt. emnebeskrivelsen Feriepenge i eIndkomst

Du skal indsende dokumentation for, at FerieKonto har modtaget tilbageførslen -  sammen med skærmdump fra eIndkomst af vinduet ”Detailoplysninger pr. medarbejder” for hele optjeningsåret, som dokumenterer jeres rettelse.

Dokumentation fra FerieKonto skal enten være i form af
Print indeholdende ALLE posteringer vedr. optjeningsåret (1/1 – 31/12) for den pågældende medarbejder (cpr. nr.) jf. nedenfor:

•     Log ind på virk.dk
•     Søg efter FerieKonto
•     Vælg Betalinger og indberetninger
•     Vælg ”Åbn oversigt”
•     (Tryk evt. på log-in igen)
•     Vælg evt. SE-nr. (hvis institutionen har flere SE-nr.)
•     Vælg periode (helt optjeningsår)
•     Søg på CPR-nr.
•     Tjek at alle posteringer er med på skærmen (man kan udvide antal af viste posteringer oppe til højre over de viste linjer)
•     Print siden/siderne ud og indsend den/dem

Eller brev fra FerieKonto, hvoraf det fremgår at tilbageførslen er sket.

Dokumentationen skal indsendes til modstlon@modst.dk

Når Moderniseringsstyrelsen kan se, at det indsendte beløb er modregnet på vores opkrævning fra FerieKonto, vil det blive betalt til den SKB-konto som institutionen anvender til øvrige betalinger fra SLS.

Tilbage til eIndkomst

Tilbage til alle spørgsmål og svar om SLS