Digitale uddata (PDF-filer)

Spørgsmål


Svar

Hvilke navne har PDF-filerne når vi henter dem?

Moderniseringsstyrelsen har fastsat en navnestandard for PDF-filerne, så du kan se hvilket uddata der er tale om, hvilken lønkørsel det stammer fra og hvilken gruppe mv. uddata knytter sig til. Her et eksempel på, hvad navnet kan være på en PDF- fil:

U198_S004_PDFGRP0000000999_LG12112.pdf

hvor

U198 = Uddatanummer

S004 = Markering for system. 004 = SLS og 005 = Pension

PDFGRP0000000999 = Fordelingsnøgle fx. løngruppe

LG12112 = Lønkørsel. Her er angivet LG12/2011 2. kørsel

Der er altid mulighed for at ændre fil-navnet, når PDF-filen er hentet i ØDUP-filhenter.

Tilbage til Digitale uddata

Hvor meget fylder en PDF-fil?>

Størrelsen af PDF-filen afhænger bl.a. af antal medarbejdere/registre og antal sider.
Her er nogle guidelines på, hvor meget en PDF fylder:

• 1 side PDF - fylder ca. 7 KB
• 39 sider PDF fylder ca. 255 KB
• 20.000 sider PDF fylder ca. 19.230 KB

Tilbage til Digitale uddata


Får vi besked når PDF-filer kan hentes?

Ja, det gør I. Den mailadresse, der er oplyst ved oprettelse af partneraftale, får en mailnotifikation, når der ligger PDF-filer klar til at blive hentet.

Tilbage til Digitale uddata


Hvornår kan vi hente PDF-filer?

Uddata afvikles i såkaldte Uddatakørsler i forlængelse af, at beregningen i systemet er afsluttet. Ét af de første uddata der dannes - er U198. En overordnet retningslinje for hvornår uddata kan hentes er, at de ligger klar 1 – 2 dage efter kørslerne. Dog hvis kørslen ligger op til en weekend, vil det være 1 – 2 dage efter weekenden.

Tilbage til Digitale uddata


Hvor lang tid gemmes PDF-filer i ØDUP?

PDF-filerne ligger i ØDUP i 3 måneder, og så længe de ligger i ØDUP kan I hente dem.

Herefter er det genbestilling hos vor system-leverandør, hvor vi skal bestille en omkørsel. Det er forbundet med omkostninger. I udgangspunktet skal institutionen betale denne udgift.

Vi anbefaler, at man altid henter PDF-filerne når de ligger klar, og gemmer dem på et lokalt (fælles)drev. Så vil PDF-filerne i princippet være gemt uendeligt.

Tilbage til Digitale uddataHvad gør vi, hvis vi ikke får en PDF-fil i ØDUP?


Hvis I mangler en PDF-fil/et uddata efter en kørsel, skal I kontakte Lønsupporten: modstlon@modst.dk.

Oplys venligst i mailen:

• Hvilken partneraftale I har
• Hvilket uddatanummer der er tale om
• Hvilken lønkørsel I ikke har modtaget det givne uddata fra.

OBS: For kommuner gælder, at vi skal have oplysning om hvilken måned, I ikke har modtaget det givne uddata fra.

Tilbage til Digitale uddata


Kan vi få vore PDF-filer opdelt på segmentværdier, så vi får pr. segment i flere forskellige PDF-filer?

Nej, det kan I ikke.

Uddata sendes på enten løngruppe eller SE-nummer. Der er ikke mulighed for at "splitte" de enkelte PDF-filer op på sorteringsparametre. Vi kan derfor ikke etablere partneraftaler, der modtager/sender på segmenter, REGNR mv.

Derfor kan vi ikke give jer en partneraftale der modtager/sender PDF-filer på andet end løngruppe og SE-nummer.

Tilbage til Digitale uddata


Hvordan kommer PDF-filerne? Skal vi selv hente dem eller sender I dem til en mailadresse?

PDF-filerne sendes i postkassesystemet ØDUP. I skal bruge programmet, der henter filerne fra ØDUP: ØDUP-filhenter.

Programmet kan installeres på en pc eller en server. Læs evt. mere i installationsvejledningen.

Tilbage til Digitale uddata


Hvor hurtigt efter en kørsel, har vi PDF-filerne?

Uddata dannes i såkaldte Uddatakørsler, der ligger i forlængelse af, at beregningen i systemet er afsluttet. Nogle uddata er klar til at hente dagen efter en lønkørsel, andre er klar anden dag efter en lønkørsel.

Tilbage til Digitale uddata


Skal vi betale for PDF-filer?

Nej. Der sker ingen ændring i betaling til Moderniseringsstyrelsen ifm. digitalisering af SLS uddata.

Priser og betalingsvilkår fremgår af Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

Tilbage til Digitale uddata