Forretningsmæssige vejledninger til SLS webservices

Her ses alle vejledninger til de webservices, som vi på nuværende tidspunkt tilbyder.

SLS webservicevejledninger

Vejledningerne har alle samme opbygning.

  • Formålet med webservicen.
  • Forretningsmæssig beskrivelse af webservicen.
  • Wsdl-dokumenterne.
  • OIOXML-skemaer.
  • Grafisk illustration af inputstrukturen.
  • Forretningsmæssig beskrivelse af indholdet i inputstrukturen.
  • Eksempler på input til webservicen.
  • Tilslutning til webservicen.

Alle aktiviteter for tilslutning til SLS webservice er beskrevet nærmere i Bilag 1 "Checkliste for tilslutning".

Indrapporteringswebservice

Afgang (pdf) 
Opretter, ajourfører og sletter afgangsoplysninger om ansættelsesforhold i SLS.
Afgangsoplysninger skal anvendes når lønudbetalingen for en person ønskes standset eller ændret.

Afvigende kontering (pdf) 
Opretter, ajourfører og sletter særlige konteringer i SLS.
Særlige konteringer anvendes, hvis der ønskes en anden kontering i SLS end den der opsættes generelt.

Ansættelsesforholdets faste felter (pdf) 
Ajourfører faste felter for et ansættelsesforhold i SLS.
Ajourføring af ansættelsesforholdets faste felter anvendes til at vedligeholde disse oplysninger.

Engangsløndele (pdf) 
Opretter, ajourfører og sletter engangsløndele i SLS.
En engangsløndel i SLS er en løndel, der kun udbetaler én gang på en given dato.

Erindringer (pdf) 
Opretter, ajourfører og sletter erindringsoplysninger om ansættelsesforhold i SLS.
Erindringsoplysninger kan anvendes til brug for registrering af påmindelser om særlige begivenheder i tilknytning til et ansættelsesforhold i SLS.

Ferieret (pdf) 
Ajourfører ferieretten for en medarbejder i SLS.
Med webservicen er der mulighed for at registrere oplysninger om en medarbejders ferieret.

Ferie korriger (pdf) 
Ajourfører oplysningerne om en medarbejders feriedage.
Gør det muligt at indrapportere feriedage på dage der normalt vil anses som værende helligdage eller weekender i SLS.

Hændelse (pdf) 
Opretter, ajourfører og sletter hændelser.
En hændelse er SLS-systemets betegnelse for en fraværsregistrering på en medarbejder samt den tids-mæssige udstrækning af fraværet.

IAP (pdf) 
Opretter, ajourfører og sletter løndele samt stamoplysninger vedr. individuelt afregnet pension i SLS.
Individuelt afregnet pension (IAP) betegner pensionsordninger, som den enkelte lønmodtager selvstændigt opretter.

Inddatakontrol (pdf)
Benyttes til at stoppe/tillade online indrapportering. Samt sletning af alle indrapporteringer på et lønnummer siden sidste lønkørsel.

Kontering (pdf) 
At ajourføre generelle konteringer for lønudgifterne for et ansættelsesforhold i SLS.
Ajourføring af konteringer anvendes til ændringer i lønmodtagerens normale udgiftskontering.

Løbende løndele (pdf) 
Opretter, ajourfører og sletter løbende løndele i SLS.
En løbende løndel i SLS er en løndel, der foretager løbende udbetaling typisk én gang månedligt.

Løndelskontering (pdf) 
Opretter, ajourfører og sletter særlige konteringer på løbende løndele i SLS (Afvigende løn-delskontering).
Særlige løndelskonteringer anvendes hvis der ønskes en anden kontering af en løbende løndel i SLS end den der opsættes generelt.

Nyansættelser (pdf) 
Opretter et nyt ansættelsesforhold i SLS.

Omsorgsregnskab (pdf) 
Registrerer oplysninger om en medarbejders omsorgsret i omsorgsregnskabet i SLS. 

Oprykning (pdf) 
Ajourfører oprykningsoplysninger om et ansættelsesforhold i SLS.

Overenskomst  (pdf)
Ajourfører overenskomstoplysninger for et ansættelsesforhold i SLS.

Pensab (pdf) 
Opretter, ajourfører og sletter oplysninger vedr. pensionsaldersberegning (Pensab) i SLS.
Pensab-data er oplysninger om pensionsskalatrin, overenskomstoplysninger, oprykningsdato mv. og anvendes til at vedligeholde oplysninger om statstjenestemænd på ny løn. Disse oplysninger overføres herefter til det egentlige Pensab-system.

Person (pdf) 
Ajourfører personoplysninger for et ansættelsesforhold i SLS.

Retursvar
(pdf)Sender et dækkende svar til det kaldende system for hver transaktion, der behandles i SLS via en SLS webservice.
Retursvaret indeholder information om transaktionen er faldet på plads i SLS samt om eventuelle fejlmeddelelser.

Skatteløndele (pdf) 
Opretter og ajourfører skatteløndele for en medarbejder i SLS.
I SLS hentes der automatisk oplysninger om personernes skatteforhold fra SKAT. Det drejer sig om informationer om beskatningstype, trækprocent, månedligt fradrag samt evt. skattefritagelse.

Statistik (pdf) 
Opretter, ajourfører og sletter statistikoplysninger vedrørende ansættelsesforhold i SLS.
Statistikoplysningerne indeholder bl.a. koder vedrørende medarbejderes arbejdsfunktion og jobstatus. Oplysningerne indgår som grundlag for Danmarks Statistiks lønstatistikker og indberettes kvartalsvis.

Timebank (pdf) 
Opretter, ajourfører og sletter oplysninger om en medarbejders ferie-fravær i SLS.
Timebanken anvendes til at indrapportere fra eksterne systemer til SLS.

Læsewebservice

Læsewebservices  (pdf) 
Læsewebservices supplerer de webservices, som er udviklet til brug for opdatering af oplysninger i SLS. Læsewebservices kan ikke manipulere data i SLS, men er services som på baggrund af et input læser og returnerer en række forskellige oplysninger, som er registreret i SLS, f.eks. overenskomstoplysninger, konteringer eller indholdet i faste felter.

Listewebservices (pdf) 
Listewebservices kan returnere flere poster vedrørende udsøgningen, f.eks. en liste over en persons ansættelsesforhold eller en liste over samtlige løndele for et ansættelsesforhold.