SLS webservice - data fra lokale systemer til SLS

I tilknytning til SLS, er der etableret en webservice-facilitet, således at det er muligt at overføre data fra lokale systemer til SLS, eksempelvis fra HR-, tidsregistrerings- og personalesystemer.

Løsningen gør det muligt, at optimere og effektivisere arbejdsgange. F.eks. vil det være muligt at integrere systemerne, således at data kun skal indtastes én gang - i det lokale system, hvorefter webservicen foretager opdateringen i SLS.
Løsningen er opdelt på de forskellige forretningsområder i SLS. Se vejledninger til de enkelte områder under Webservicevejledninger.
 
Online indrapportering

XML og OIO
Webservicen er opbygget som en såkaldt request-response operation, dvs. et input resulterer i et output. Der anvendes XML i overensstemmelse med OIO-standarden. Hver overførsel af en registrering fra det lokale system til SLS giver umiddelbart et tidstro retursvar tilbage indeholdende resultatet af SLS-behandlingen. Hvis transaktionen ikke kan gennemføres i SLS returneres en kode for at behandlingen er fejlet.

Anvendelse af SLS webservice indebærer, at godkendelsen af transaktionerne ikke længere foregår via inddatalisten i SLS. Det skal ske i det afgivende system eller på anden vis.  

Hvordan kommer jeg i gang?
Du skal indgå en aftale med os i Moderniseringsstyrelsen om brug af SLS webservice, før du går i gang. Dette gøres ved at skrive en mail modstlon@modst.dk.

Du finder under menupunkterne Webservicevejledninger og Tilslutningsvejledninger.

Med hensyn til tilslutning anbefales det at institutionerne sætter sig grundigt ind i hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i de tre hovedprocesser: "Hul igennem test", "Funktionalitetstest" og "Produktionsadgang". Til støtte herfor er der udarbejdet "Bilag 1 Server til server adgang til SLS webservice", som beskriver de tre hovedprocesser .(Checkliste nr. 1, 2 og 3). Desuden findes dokumentet  "Procesdiagrammer - server til server adgang til SLS webservice", som visualiserer rækkefølgen af de enkelte aktiviteter samt om det er institutionen, Moderniseringsstyrelsen eller CSC, der skal gennemføre den.

Ekspeditionstiden kan være lang for nogle af punkterne. Så gennemgå punkterne og se eventuelt hvilke aktiviteter, der allerede nu kan startes. Fx bestilling af certifikater.

Under tilslutningsvejledninger finder du desuden forskellige blanketter og vejledninger, der skal anvendes til de enkelte processer. Se Bilag 1 (pdf) side 1 for oversigt.

Tilslutningstest
Når du har tilrettet dit lokale system, har du mulighed for at gennemføre en tilslutningstest. Hvis du vil garanteres, at testmiljøet er åbent kan du blive tildelt en 14 dages testperiode efter aftale med Moderniseringsstyrelsen. I denne testperiode vil du kunne få teknisk bistand direkte fra CSC mod timebetaling.

Testmiljøet er normalt åbent 24 timer i døgnet hele året. Dog forbeholder Moderniseringsstyrelsen sig ret til at lukke miljøet i perioder til intern brug. Se hvornår testmiljøet forventes lukket.

Økonomi
Udover udgifter til tilretninger til eget system, så skal man betale for eventuelt bistand fra CSC (SLS it-leverandør). Dette sker til normal timepris, som pt er ca. 1200 kr.