Organisationsændring/Kontoplansændring i Statens Lønsystem (SLS)

Når en virksomhed ønsker en organisationsændring eller en ny kontoplan, medfører det ofte, at lønmodtagerne skal ændres i forhold til opsætning af segmentfelter, delregnskaber m.v. Ændringer på lønmodtageren, i forhold til ovenstående, kan ske maskinelt eller manuelt. Såfremt virksomheden ønsker, at det skal ske maskinelt, er det vigtigt, at lønmodtagerne entydigt kan identificeres. Det laveste niveau for identifikation af lønmodtageren er LØNNR (Cpr.nr og løbenummer) i SLS, men hvis lønmodtageren kan identificeres ud fra et højere niveau, fx delregnskab, segmentfelter eller en kombination af disse, er der ikke grund til af anvende LØNNR. Udfyldte skemaer med lønmodtagere der skal ændres, sendes til modstlon@modst.dk

Skema til ændring af ny kontostreng på PERSON niveau (xlsx)

Skema til ændring af ny kontostreng på KONTERINGS niveau (xlsx)

Hvis virksomheden i forbindelse med en organisationsændring / kontoplansændring, ønsker yderligere delregnskaber, der skal anvendes til løn, skal disse delregnskaber, udover oprettelse i nummerstrukturen, også oprettes direkte i SLS.

Skema til oprettelse af delregnskaber i SLS

Er der spørgsmål til, eller ønskes der møde om ovenstående, kan Moderniserings-styrelsen kontaktes via modstlon@modst.dk