Etablering af ny Virksomhed i Statens Lønsystem (SLS)

Når der skal etableres en ny virksomhed i SLS, er der en del oplysninger, som skal være til stede, inden der kan flyttes lønmodtagere til denne. På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, kan der læses om proces for håndtering af ressortændringer og organisationsændringer, Fase 2, hvor vigtige nøglefelter i SLS er beskrevet. Der kan også læses om nøglefelter i SLS her. Disse nøglefelter er en del af de oplysninger, som skal være etableret, inden virksomheden kan oprettes, og disse nøglefelter indgår derfor også i nedenstående skema, som skal udfyldes og indsendes til Moderniseringsstyrelsen på modstlon@modst.dk

Skema til oprettelse af en virksomhed i SLS (docx) 

Udover at de delregnskaber, der skal anvendes til løn, skal oprettes under nummerstrukturen, skal de også oprettes direkte i SLS.

Skema til oprettelse af delregnskaber i SLS (xls)

Når virksomheden er etableret, skal det identificeres, hvilke lønmodtagere der maskinelt skal flyttes fra anden/andre virksomheder til den nye virksomhed. Ved den maskinelle flytning er det vigtigt, at lønmodtagerne entydigt kan identificeres. Det laveste niveau for identifikation af lønmodtageren er LØNNR (Cpr.nr og løbenummer) i SLS, men hvis lønmodtageren kan identificeres ud fra et højere niveau, fx delregnskab, segmentfelter eller en kombination af disse, er der ikke grund til af anvende LØNNR. Udfyldte skemaer med lønmodtagere der skal flyt-tes, sendes til modstlon@modst.dk

Skema til flytning af lønmodtagere på PERSON niveau (xlsx)

Skema til flytning af lønmodtagere på KONTERINGS niveau (xlsx)

Er der spørgsmål til, eller ønskes der møde om ovenstående, kan Moderniserings-styrelsen kontaktes via modstlon@modst.dk