Flytning af lønmodtagere fra en virksomhed til en anden eksisterende virksomhed i Statens Lønsystem (SLS)

Når der skal flyttes lønmodtagere maskinelt fra en anden/andre virksomheder til en eksisterende virksomhed, er det vigtigt, at lønmodtagerne entydigt kan identificeres. Det laveste niveau for identifikation af lønmodtageren er LØNNR (Cpr.nr og løbenummer) i SLS, men hvis lønmodtageren kan identificeres ud fra et højere niveau, fx delregnskab, segmentfelter eller en kombination af disse, er der ikke grund til at anvende LØNNR.

Udfyldte skemaer med lønmodtagere der skal flyttes, sendes til modstlon@modst.dk

Skema til flytning af lønmodtagere på PERSON niveau (xlsx)

Skema til flytning af lønmodtagere på KONTERINGS niveau (xlsx)

Hvis den eksisterende virksomhed, grundet udvidelse med flere lønmodtager, ønsker yderligere delregnskaber, der skal anvendes til løn, skal disse delregnskaber, udover oprettelse i nummerstrukturen, også oprettes direkte i SLS.

Skema til oprettelse af delregnskaber i SLS (xls)

Er der spørgsmål til, eller ønskes der møde om ovenstående, kan Moderniserings-styrelsen kontaktes via modstlon@modst.dk