Ressort-/Organisationsændring i Statens Lønsystem (SLS)

Når der sker en ressortændring / organisationsændring i Statens Lønsystem (SLS), skal man som virksomhed tage stilling til, hvilken af nedenstående modeller der er tale om:

1.     Ny virksomhed
2.     Flere eksisterende virksomheder sammenlægges (fusioneres) til en 
        ny virksomhed
        (her kan også være tale om dele af eksisterende virksomheder)
3.     Eksisterende virksomhed sammenlægges (fusioneres) med anden  
        eksisterende virksomhed
        (her kan også være tale om dele af anden virksomhed)
4.     Eksisterende virksomhed ønsker en 
        organisationsændring/kontoplansændring

Model 1 og 2 behandles, rent teknisk, helt ens i SLS i forhold til flytning af lønmodtagere.

Model 3 behandles, som model 1 og 2 i forhold til flytning af lønmodtagere, men kombineres ofte med model 4 i forhold til eksisterende lønmodtagere.

Model 4 betyder ikke flytning af lønmodtagere, men er alene en ændring af eksisterende lønmodtagerregistre (datostyret).

Der kan læses mere detaljeret om, hvordan en lønmodtager, rent teknisk, flyttes fra en virksomhed til en anden i SLS, alt efter om ressortændringen skal implementeres med tilbagevirkende kraft eller med fremadvirkende kraft, her.

Der kan læses mere detaljeret om, hvordan en organisationsændring / kontoplansændring opsættes på lønmodtageregistret i SLS, her.

Er der spørgsmål til, eller ønskes der møde om ovenstående, kan Moderniseringsstyrelsen kontaktes via modstlon@modst.dk