Kørselskalender 2018

Kalenderen viser seneste indrapporteringsfrist til SLS og dispositionsdato for lønmodtager.

Bemærkninger til kalenderen:
  • LG betyder LønGeneration
  • LK betyder LønKørsel
  • Løntestkørsler kan ikke afvikles samme dag og dagen efter en lønkørsel. Du kan læse mere under Emnebeskrivelser/Opslag Løntest
  • Lønarkiv kan hentes 2 hverdage efter 1. lønkørsel og 4 hverdage efter 2. lønkørsel 

 

LG

LK

Seneste indrapp.
Alle dage kl. 14:00

Dispositionsdato
for lønmodtager

02/18   

1. 

Mandag 8. januar

Tirsdag 16. januar

02/18

2.

Mandag 22. januar

Onsdag 31. januar

03/18

1.

Tirsdag 6. februar

Onsdag 14. februar

03/18

2.

Mandag 19. februar

Onsdag 28. februar

04/18

1.

Tirsdag 6. marts

Onsdag 14. marts

04/18

2.

Mandag 19. marts

Onsdag 28. marts

05/18

1.

Fredag 6. april

Mandag 16. april

05/18

2.

Onsdag 18. april

Mandag 30. april

06/18

1.

Mandag 7. maj

Torsdag 17. maj

06/18

2.

Tirsdag 22. maj

Torsdag 31. maj

07/18

1.

Onsdag 6. juni

Torsdag 14. juni

07/18

2

Onsdag 20. juni

Fredag 29. juni

08/18

1.

Fredag 6. juli

Mandag 16. juli

08/18

2.

Fredag 20. juli

Tirsdag 31. juli

09/18

1.

Mandag 6. august

Tirsdag 14. august

09/18

2.

Onsdag 22. august

Fredag 31. august

10/18

1.

Torsdag 6. september

Fredag 14. september

10/18

2.

Onsdag 19. september

Fredag 28. september

11/18

1.

Mandag 8. oktober

Tirsdag 16. oktober

11/18

2.

Mandag 22. oktober

Onsdag 31. oktober

12/18

1.

Tirsdag 6. november

Onsdag 14. november

12/18

2.

Onsdag 21. november

Fredag 30. november

01/19

1.

Onsdag 5. december

Torsdag 13. december

01/19

2.

Fredag 14. december

Fredag 28. december