Kørselskalender 2017

Kalenderen viser seneste indrapporteringsfrist til SLS og dispositionsdato for lønmodtager.

Bemærkninger til kalenderen:
  • LG betyder LønGeneration
  • LK betyder LønKørsel
  • Løntestkørsler kan ikke afvikles samme dag og dagen efter en lønkørsel. Du kan læse mere under Emnebeskrivelser/Opslag Løntest
  • Lønarkiv kan hentes 2 hverdage efter 1. lønkørsel og 4 hverdage efter 2. lønkørsel 

 

LG

LK

Seneste indrapp.
Alle dage kl. 15:00

Dispositionsdato
for lønmodtager

02/17    1.  6. januar 13. januar
02/17 2. 19. januar 31. januar
03/17 1. 6. februar 14. februar
03/17 2. 16. februar 28. februar
04/17 1. 6. marts 14. marts
04/17 2. 21. marts 31. marts
05/17 1. 3. april 11. april
05/17 2. 18. april 28. april
06/17 1. 5. maj 16. maj
06/17 2. 17. maj 31. maj
07/17 1. 6. juni 14. juni
07/17 2 20. juni 30. juni
08/17 1. 5. juli 13. juli
08/17 2. 19. juli 31. juli
09/17 1. 4. august 14. august
09/17 2. 21. august 31. august
10/17 1. 5. september 13. september
10/17 2. 19. september 29. september
11/17 1. 5. oktober 13. oktober
11/17 2. 19. oktober 31. oktober
12/17 1. 6. november 14. november
12/17 2. 20. november 30. november
01/18 1. 4. december 11. december
01/18 2. 15. december 29. december