Frister for diverse uddata

Her finder du oplysning om, hvornår du kan forvente at modtage uddata og udtræk efter lønkørsler.

Kalendere for lønkørsler, der også indeholder dispositionsdatoer, finder du her.

Filudtræk uddata 609 – uddata 613

De nævnte filudtræk er klar i ØDUP:

        • Anden dag efter kørselsdato i tilknytning til 1. lønkørsel
        • Dagen efter kørselsdato i tilknytning til 2. lønkørsel

Hvis en lønkørsel ligger på en fredag, vil udtrækkene være klar hhv. mandag og tirsdag i ugen efter.

PDF-filer

I denne oversigt (pdf) finder du en beskrivelse af, hvornår du kan forvente at de enkelte PDF-filer er til rådighed i ØDUP-filhenter efter en lønkørsel.

Lønsedler

Lønsedler stilles til rådighed for lønmodtager i e-Boks, og vil som hovedregel være tilgængelig et par dage før dispositionsdatoen. Lønmodtager får besked fra e-Boks, når lønsedlen ligger klar.

Lønsedler i Lønarkiv, er tilgængelige ca. 4 dage før dispositionsdato.