Ferie-/Fraværsystemet

Indrapporteringsfrister 2018

Skemaet viser seneste indrapporteringsfrister for data til SLS-modulet 'Ferie-/Fravær' for hvert kvartal.

 År og kvartal  Seneste indrapporteringsfrist

 2017 - 4. 

 22. januar 2018

 2018 - 1.

 18. april 2018

 2018 - 2.

 20. juli 2018

 2018 - 3.

 22. oktober 2018

Fraværsstatistik

Du kan hente rapport "Fraværsstatistik på personniveau" i LDV.

Rapporten bygger på data fra Ferie-/Fraværssystemet.