Ferie-/Fraværsystemet

Indrapporteringsfrister 2017

Skemaet viser seneste indrapporteringsfrister for data til SLS-modulet 'Ferie-/Fravær' for hvert kvartal.

 År og kvartal  Seneste indrapporteringsfrist

 2016 - 4. 

 19. januar 2017

 2017 - 1.

 18. april 2017

 2017 - 2.

 19. juli 2017

 2017 - 3.

 19. oktober 2017

Fraværsstatistik

Du kan hente rapport "Fraværsstatistik på personniveau" i LDV.

Rapporten bygger på data fra Ferie-/Fraværssystemet.