Hvad er Statens Lønløsning?

Statens Lønløsning anvendes til at beregne, anvise og kontere løn til den overvejende del af de statslige lønmodtagere og en lang række lønmodtager inden for selvejeområdet.

Statens Lønsystem håndterer lønudbetaling for en lang række forskellige overenskomster til tjenestemænd, kontraktansatte, åremålsansatte og meget mere.

Der er flere veje til at indberette til lønsystemet:

  • HR-Løn, der er en brugergrænseflade der er målrettet HR- og personalemedarbejdere
  • SLS, der er en brugergrænseflade der er målrettet lønmedarbejdere
  • WEB-service der er målrettet indberetning af data fra lokalsystem, fx et personaleadministrativt system

 

 

 

For at bruge HR-Løn, er det ikke nødvendigt med et dybt kendskab til koderne i Statens Lønløsning, for at kunne foretage indberetning af ansættelser, ændring mv. i systemet. Både HR-Løn og SLS er online, hvilket gælder ved indberetninger og ved forespørgsler.

Efter hver lønkørsel leveres der udtræk til økonomisystemer med oplysninger om lønforbrug. Endvidere dannes betalingsoplysninger knyttet til forskellige lønkreditorer (fx pensionskasser, ATP og kildeskat).

Herudover anvendes systemet til at registrere en række statistiske oplysninger, fx oplysninger om medarbejdernes arbejdsfunktion og jobstatus, hvilket indgår i EU-statistik. Endvidere indgår en lang række løndata i forskellige statistikker, fx forhandlingsstatistik.

Størsteparten af alle indberetninger til Statens Lønsystem, kan foretages i HR-Løn. Nogle indberetninger skal dog foretages i SLS.