Vejledninger til SLS i form af emnebeskrivelser

Her finder du alle emnebeskrivelserne, som løbende bliver opdateret.

Emnebeskrivelser er af vejledningstypen Opslag. Et opslag giver en oversigt over de koder, du kan indrapportere i SLS samt en beskrivelse af de regler, der gælder.

Print af emnebeskrivelser

Du har mulighed for at printe beskrivelserne ud. Når du åbner pdf-udgaven, er der et print-ikon øverst i venstre hjørne.
Du kan så selv vælge, om du vil udskrive det hele eller enkelte sider i printerindstilling.

 

Navn

Opdateret d.

Administrative tjenestesteder (pdf)

12.09.2016

Afvigende løndelstekster (pdf)

22.08.2016

Advis RB7199 - Manuel reg. af pens.bidrag iht. Bilag M (pdf)

01.12.2017

Ajourføringsregler (pdf)

26.11.2013

AKKO og afgangsårsag (pdf)

15.11.2016

ATP i SLS (pdf)

07.11.2016

Barselforløb - vejl. til indrapportering (pdf)

23.09.2016

Befordringsfradrag - felt 11 markering (pdf)

26.10.2017

Beskatning (pdf)

09.11.2016

Beskatning - Grønland, Færøerne og KSL § 48 E (pdf)

23.09.2016

Beskæftigelsesordninger (pdf)

20.04.2015

Bilag M, Indrapportering og beregning i SLS (pdf)

24.07.2017

Efterindtægt (pdf)

14.10.2016

eIndkomst (pdf)

10.11.2015

Eksport af data fra SLS til Excel (pdf)

23.11.2017

Engangsregistre (pdf)

23.10.2017

Faste felter (pdf)

14.01.2015

Fejl og advis (pdf)

24.07.2017

Ferieafregning i HR-Løn (pdf)

18.04.2016

Ferielønregulering (pdf)

24.05.2016

Feriepenge - Indrapportering og beregning (pdf)

15.03.2017

Feriepenge i eIndkomst (pdf)

16.03.2017

Feriepenge i eIndkomst - Egen feriefond (pdf)

23.07.2014

Ferie- og Fraværsregistrering HR-Løn (pdf)

09.06.2017

Ferie- og Fraværsregistrering SLS (pdf)

09.06.2017

Ferie og fravær - Webservice fejl og advis (pdf)

11.06.2014

Fiktive CPR-numre (pdf)

07.06.2017

Fleksibel brug af vinduer i SLS (pdf)

18.08.2014

Flytning af registre eller ny kontostreng (pdf)

14.01.2014

Fradrag for ferie og andet fravær (pdf)

24.10.2014

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale (pdf)

01.03.2017

Funktioner - Løbenummer 098 og 099 (pdf)

14.11.2014

Genvejstaster i SLS (pdf)

18.08.2014

Juridisk kønsskifte i SLS (pdf)

24.09.2015

Koder og begreber (pdf)

15.03.2017

Kontering i SLS og HR-Løn (pdf)

24.07.2017

Kontrol og godkendelse

08.04.2015

Lønkontrol - U998 fra SLS (pdf)

26.05.2015

Lønseddel (pdf)

12.09.2016

Lønsystemer - NyLøn-GammelLøn (pdf)

25.03.2015

Løntest i SLS (pdf)

02.07.2014

Navn og adresse i SLS (pdf)

09.07.2015

Ompostering (pdf)

04.07.2017

Pensionsbidrag - rettelse mv (pdf)

06.11.2017

Periodisering af indkomst mv (pdf)

18.11.2016

Persondata i SLS (pdf)

19.08.2014

Pløjning - Se Flytning af registre og ny kontostreng

Udgået 

Rapporter i ØS-LDV - se Uddata

Udgået 

Refusion og opsætning af CPR-nr. i SLS (pdf)

07.07.2014

Registerprint i SLS (pdf)

18.08.2014

Regnskabs- og betalingsoplysninger fra SLS (pdf)

25.07.2017

Rådighedsløn (pdf)

19.06.2017

Senior- og fratrædelsesordninger (pdf)

07.04.2015

Skyldige beløb (pdf)

29.03.2016

Sletning af registre (pdf)

26.03.2015

SLS-Guide (pdf)

24.03.2017

SLS-Guide Løndelsbeskrivelse (pdf)

06.01.2015

SLS-Guide PKAT-beskrivelse (pdf)            

12.01.2015

Sumdata i SLS (pdf)

08.06.2017

Særlige feriedage (pdf)

09.11.2015

Uddata (pdf)

21.02.2017

ØDUP - aflevering af BATCH inddata (pdf)

15.07.2015

Årsafslutning - Se Periodisering af indkomst

Udgået