Digitale uddata

Moderniseringsstyrelsen leverer digitale uddata fra løn- og pensionssystemet

Løn- og pensionsuddata fra statens lønløsning leveres som PDF-filer i postkassesystemet ØDUP.

For at sikre, at uddata kommer frem til rette modtager til rette tid, er der etableret partneraftaler til alle modtagere. Det er sket på baggrund af de kontaktoplysninger, der er givet besked om fra institutioner, kommuner, pensionskasser mv.

Moderniseringsstyrelsen leverer et program, der kan hente PDF-filerne fra ØDUP. Programmet kan installeres på en PC eller en server. I tilknytning til hver lønkørsel, henter man de forskellige PDF-filer.

Indholdsmæssigt vil uddataene indeholde de samme oplysninger i PDF-format, som de gjorde i papirformat.

Nogle lønuddata er dog ikke omlagt til PDF-filer. Det gælder de lønuddata, hvor der allerede eksisterer en rapportskabelon i LDV. Fra november måned 2012 skal nogle af de tidligere uddata fra Statens Lønsystem derfor hentes i LDV.

SAM-institutioner

Der er truffet aftale med Statens Administration om, at de PDF-filer (fra lønsystemet), som er relevante for SAM-institutioner at modtage, vil blive distribueret fra SAM.

Har du spørgsmål i den anledning, er du velkommen til at kontakte Løn i SAM.

Ændring af kontaktoplysninger

For at sikre at vi har de rette kontaktoplysninger i forhold til digitale uddata, skal der gives besked hvis disse oplysninger ændres.

Vi skal bruge følgende oplysninger:

    1)     Partneraftalenummer (fx PA85858)
    2)     Kontaktmailadresse (fx en fællespostkasse)
    3)     Kontaktpersonens navn og telefonnummer