Brugerstyring - Løn

Med Brugerstyring - Løn, kan arbejdet med oprettelse, ændring og sletning af brugeradgange ske hos institution/fællesskab.

Institutioner og fællesskaber kan med ”Brugerstyring – Løn” oprette, ændre og slette brugeradgange i SLS og HR-Løn.

Der er fire primære roller involveret i administrationen hos kunden:

Bestiller (kan fx være en HR-Chef)

  • Bestiller oprettelse, ændring eller sletning af lokal brugeradministrator. Det sker på en blanket til Moderniseringsstyrelsen.
  • Bestiller oprettelse, ændring eller sletning af brugere, der skal have adgang til SLS og/eller HR-Løn. Blanket til lokalt brug er udarbejdet. Institutionen kan vælge, selv at udarbejde en blanket til dette brug.

Brugeradministrator (kan fx være en Løn- eller HR-medarbejder) 

  • Står for oprettelse, ændring og sletning af brugeradgange til lønsystemet. Bistår bl.a. chefer med udarbejdelse/vedligehold af oversigt over autoriserede bestillere og kvartalsvise lister til kontrol af brugeradgange og medarbejdere med fx adgangskode/passwords.

Kontrollant (kan fx være en administrativ medarbejder, eksempelvis en sekretær)

  • Modtager kontrolliste og sikrer, at der udføres løbende kontrol.

Medarbejder (kan være en Løn- eller HR-medarbejder)

  • Modtager brugerkode(r) og ændrer førstegangspassword til egen adgangskode, og ændrer denne minimum hver 89. dag.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet følgende vejledningsmateriale:

Guide til Brugeradministrator (pdf)

Ændring i Dataområder (pdf), fx ved ressortændringer

Tip til Brugerstyring Løn (pdf)

Blanket til oprettelse/ændring/sletning af brugeradministrator (pdf) 

Blanket til brugeroprettelse mv. til lokalt brug – SLS (docx) og HR-Løn (docx)

Brugerstyringsværktøjet bliver udviklet i flere faser:

Implementering og overgang: Maj – august 2017

Den version af Brugerstyring – Løn der udrulles i implementeringsfasen, indeholder brugerstyring for alle brugeradgange til SLS og HR-Løn, herunder printeropsætning for SLS-koder.

Hertil kan der lokalt trækkes kontrollister, fx til kvartalsvis kontrol af samtlige brugeradgange.

Moderniseringsstyrelsen informerer i takt med at der kommer ny funktionalitet.