Brugeradgang til Statens Pensionssystem (SP)

Brugerkoder til SP sker via et samarbejde mellem den kontaktansvarlige hos Udbetaling Danmark og Moderniseringsstyrelsen. Der er ikke andre end kontaktansvarlige hos Udbetaling Danmark, der kan bestille, slette eller ændre i brugerkoder til SP.

Den kontaktansvarlige hos Udbetaling Danmark er registreret til brugeradministration og har kontakten til Moderniseringsstyrelsen i forhold til:

•     Oprettelse eller sletning af bruger
•     Ændring i en allerede oprettet brugers rettigheder eller ændring af navn eller mailadresse

Brugerkoder er personlige og må ikke overdrages til andre personer.

Kontaktansvarlig

For at oprette eller ændre en kontaktansvarlig, skal denne blanket anvendes.

Hent blanketten (docx)

Brugerkoder

Der findes to brugerroller i SP, der giver følgende rettigheder: 

 Rolle              Kort beskrivelse
 Læs  Giver adgang til at få vist oplysninger
 Sagsbehandler      Giver adgang til at indberette og læse oplysninger

For at oprette, ændre eller slette en bruger, skal denne blanket anvendes.

Hent blanketten (docx) 

Glemt password

Hvis du som ejer af en brugerkode, har glemt dit password, kan du henvende dig til Lønsupporten: modstlon@modst.dk og få et nyt. I mailen som du sender til Lønsupporten, bedes du oplyse:

•     din adgangskode
•     dit navn
•     din mailadresse
•     dit telefonnummer

Afsender får besked om nyt førstegangspassword når sagen er behandlet.

Oprettelse af nye printere, ændringer eller nedlæggelse af eksisterende

For den eller de printere som Udbetaling Danmark skal bruge til print fra SP, skal Moderniseringsstyrelsen have følgende oplysninger i mailen, hvor der i emnefeltet er anført: ”Printeroprettelse, Printerændring eller Printernedlæggelse til SP”:

•     Kontaktperson (mail adresse, hvis den er forskellig fra afsenderadresse i mailen) 
•     Global IP-adresse på den printer der skal oprettes
•     Et 'kælenavn' eller lokalebetegnelse for printeren på max. 8 karakterer
       (f.eks. 'kassen'). Modtages dette ikke vil 'kælenavn' blive 'PRNTnnnn',
       hvor nnnn er den numeriske del af SP-navnet.

Udbetaling Danmark har selv ansvaret for, at den som kontakter Moderniseringsstyrelsen har bemyndigelse til dette.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte lønsupporten på modstlon@modst.dk.