Hjælpeguide

Hvis du oplever problemer med SLS, kan du benytte denne hjælpeguide

Her er en hjælpeguide til hvad du skal gøre i tilfælde af, at du har nedenstående problemer.

Jeg mangler ikoner der ellers plejer at være der

Mine ikoner ser mærkelige ud

Der kommer en meddelelse frem angående kommunikationsfejl

Jeg får en meddelelse frem angående filoverførsel

Vejledning om opsætning af din internet explorer-browser


Hvis du mangler ikoner der ellers plejer at være der

Bruger som endnu ikke er omlagte, men som logger på den nye hjemmeside https://sls.modst.dk vil opleve at der mangler diverse ikon’ er der ellers plejer at være der.

 

 


Hvis ikoner ser mærkelige ud

En bruger der er omlagt og som logger på den gamle hjemmeside https://sls.oes.dk vil opleve at teksterne på ikoner er der, men at ikoner ser mærkelige ud. Se nedenstående eksempel.

 


Hvis der kommer en meddelelse frem angående kommunikationsfejl 

Når fejlkode 1100 vises i SLS, relaterer det til en kommunikationsfejl:

1. Fejlkode 1100, hvor brugerident IFHPSRS er oplyst.

 

Denne fejl indikerer, at det er en IP-adresse der ikke er korrekt eller endnu ikke er whitelistet hos CSC. Det vil sige der ikke er åbnet for jeres institutions IP-adresse til SLS.
Hvis det er fra en virksomhed, skal der ligeledes åbnes for IP-adressen via CSC. Hvis det er fra en privat pc, gives der ikke tilladelse til dette.

I dette link Firewall til SLS kan du på vores hjemmeside, tjekke hvilke oplysninger der skal sendes til Moderniseringsstyrelsen. Her har vi samlet hjælp og vejledning om det der skal foretages.

Det er vigtigt, at alle IP-adresser der benyttes er whitelistet hos CSC, dette gælder både Firewalls og til printere som skal udskrive fra SLS.

Derfor ligner det mere noget der relaterer sig til IP-adresser ude hos Jer.
Muligheden kan også skyldes at internetforbindelse ikke er tilsluttet korrekt.

2. Fejlkode 1100, hvor din brugerident er oplyst.

Denne fejl, hvor brugerident er din egen brugerkode, sendes til os som skærmdump.
Det er en fejl i SLS regelsprog. For at løse dette behøver vi din hjælp.

Derfor bedes du sende oplysning ind om, hvilket lønnr. du får fejlen ved og tidspunktet for hvornår det skete.
Derudover skal oplyses, hvilket sted det sker i SLS, dette bedes ske ved skærmdump og gerne flere, så vi kan se forløbet og dermed historikken ved fejlen.

Når vi får det fra dig, vil Moderniseringsstyrelsen og eventuelt vores leverandør undersøge det og give dig besked om forløbet tidsmæssigt.

Alt efter omfanget vil vi orientere via Moderniseringsstyrelsens drift side. Den kan tilgås via dette link http://www.modst.dk/Systemer hvor du finder frem til SLS for yderligere oplysninger.
Eventuelt vil kontakten ske direkte til dig via Remedy sagen.


Hvis der kommer en meddelelse frem angående filoverførsel

Hvis denne meddelelse kommer frem skyldes det, at der ikke er installeret Java på din computer.

Løsning: Java skal installeres på din computer. Du skal have downloade denne version. Brug denne vejledning


Vejledning om opsætning af din internet explorer-browser

Når en bruger logger ind i den nye portal på en af følgende adresser:

  • https://sls.modst.dk - SLS portalen for produktion og kundetest – userID afgør om det er prod eller test

Det er vigtigt, at URL’er kaldes med https – ellers får man en fejl (403).

Herefter skal følgende "sikkerhedsindstillinger" ændres:

  • Under Funktioner, Internetindstillinger vælges fanen "Sikkerhed"
  • Marker "Websteder du har tillid til" i zone-vinduet
  • Tryk på knappen "Websteder"
  • Tilføj følgende websteder:

                http://*.modst.dk
                https://*.modst.dk
                http://*.csc.dk
                https://*.csc.dk

Dernæst stadig på fanen "Sikkerhed":

  • Marker "Websteder du har tillid til" i zone-vinduet
  • Tryk på knappen "Brugerdefineret niveau"
  • Herinde rulles ned til "Diverse", og her aktiverer man "Adgang til datakilder på tværs af domæner"

Det overordnede sikkerhedsniveau skal bibeholdes, eksempelvis som "Mellem".

Når sikkerhedsindstillingerne for browseren er rettet som beskrevet ovenfor, kan man tilgå lønarkivet fra SLS-portalen.