Til lokale brugeradministratorer

Brugeradministrationen i SKS er et hjælpeværktøj til styring af hvem, der har adgang til hvad.

Hvert ministeransvarsområde har en eller flere lokale brugeradministratorer, som er ansvarlig for området.

Læs mere om lokal brugeradministration i denne vejledning (pdf)

I vejledningen beskrives de opgaver, der knytter sig til administration af lokale SKS-brugere, og der gives en nærmere beskrivelse af de opgaver, der påhviler de lokale brugeradministratorer.