Statens Koncernsystem - SKS

Spørgsmål og svar om Statens Koncernsystem (SKS)


Svar

Hvad er Statens Koncernsystem (SKS)?

Statens Koncernsystem (SKS) er et koncernregnskabssystem, hvori Moderniseringsstyrelsen indsamler data fra alle bogføringspligtige institutioner i staten. Systemets data bliver anvendt til at opstille det officielle statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten.

Statens Koncernsystem er finansieret over Finansloven, og er derfor uden direkte udgifter for brugerne.


Hvem kan hjælpe mig med Statens Koncernsystem?

Ofte vil vore vejledninger kunne give dig svar på dine spørgsmål til SKS. Hvis ikke, kan du hente hjælp hos Moderniseringsstyrelsens support.


Hvor finder jeg en Kørselskalender?

Du finder en Kørselskalender med datoer for kørsler i f.eks. SLS, Navision og SKS i Årshjulet.


Hvor finder jeg Statens Kontoplan?

Du finder Statens Kontoplan i Økonomisk Administrativ Vejledning.


Hvor finder jeg vejledninger til SKS?

Se den samlede oversigt over eksisterende vejledninger til SKS.


Hvordan fungerer Statens Koncernsystem i forhold til Finansloven?

Når Finansloven er vedtaget, indlæses bevillinger i SKS. Herefter distribueres de videre til de lokale statslige økonomisystemer.

Statens Koncernsystem indeholder en mængde centrale og lokale stamdata fra alle bogføringspligtige institutioner. Fx hvordan nummerstrukturen er opbygget. Disse stamdata vedligeholdes løbende.

Ved afslutningen af hver regnskabsperiode - kvartal og år - bliver der dannet tre officielle regnskaber i Statens Koncernsystem. Det sker på følgende niveauer:

  • Ministerområde
  • Virksomhed
  • Regnskabsførende institution

Regnskaberne på de tre niveauer godkendes efter regler i "Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv."

Du kan hente mere information i:
Kvikguide: Afstemning mellem det lokale økonomisystem og SKS (pdf) 
Kvikguide: Godkendelse af regnskaber i SKS (pdf)                                                                                             


Hvordan får jeg adgang til SKS?

Oprettelse og ændringer af brugerrettigheder håndteres af dit ministerområdes lokale brugeradministrator. Du kan her se hvem, der er brugeradministrator i det enkelte ministerium (pdf).


Hvordan opretter/vedligeholder jeg delregnskaber i SKS?

Institutionen skal selv oprette og vedligeholde sine delregnskaber i SKS. I vejledningen Vedligehold decentrale stamdata i SKS (pdf) kan du orientere dig om, hvordan du gør.

Her beskrives også hvordan det det er muligt at kontrollere manglende mapning på underkontoniveau. Denne kontrol er institutionernes ansvar.  


Hvordan får jeg lukket et delregnskab i SKS?

Institutionen logger på SKS og lukker delregnskabet, hvilket medfører at der med udgangen af lukkeperioden, ikke længere kan bogføres på det i Navision.

Brugere med andre lokale økonomisystemer må selv lukke for adgangen til det pågældende delregnskab eller bogføringskreds i deres system.

Efter udgangen af den periode, et delregnskab er lukket, foretager systemet en kontrol for at sikre, at en beholdningsoverførsel til nyt finansår med de nuværende regnskabstal på delregnskabet ikke vil give problemer (dvs. saldi). Hvis kontrollen finder problemer, så bliver delregnskabet åbnet igen.

Hvis alle delregnskaber i en bogføringskreds er lukket, så lukker systemet også bogføringskredsen. Det sker automatisk i forbindelse med den førstkommende månedsafslutning.

Få mere information i Notat om lukning af et delregnskab eller en bogføringskreds. (pdf) (pdf, 416,2 KB)

Institutionen logger på SKS og lukker delregnskabet, hvilket medfører at der med udgangen af lukkeperioden ikke længere kan bogføres på det i Navision. Brugere med andre lokale økonomisystemer må selv lukke for adgangen til det pågældende delregnskab eller bogføringskreds i deres system. Efter udgangen af den periode, et delregnskab er lukket, foretager systemet en kontrol for at sikre, at en beholdningsoverførsel til nyt finansår med de nuværende regnskabstal på delregnskabet ikke vil give problemer (dvs. saldi). Hvis kontrollen finder problemer, så bliver delregnskabet åbnet igen. Hvis alle delregnskaber i en bogføringskreds er lukket, så lukker systemet også bogføringskredsen. Det sker automatisk i forbindelse med den førstkommende månedsafslutning.


Hvad er Rapportpakker/Abonnement?

Med rapportpakker kan SKS rapporter fremstilles automatisk på brugerdefinerede tidspunkter.

En rapportpakke er en samling af rapport-abonnementer, hvortil der er knyttet nogle fælles betingelser for automatisk fremstilling af rapporterne (tidspunkt, fil-format, mail-adresse.)


Hvordan godkender jeg de officielle regnskaber?

Godkendelse af de officielle regnskaber sker ved at vælge en specifik regnskabsrapport fra oversigten.
Hvis en regnskabsrapport endnu ikke er godkendt, og hvis brugeren er autoriseret til at godkende den pågældende rapport, vises der i kolonnen "Godkendt", knappen 'Godkend' (i stedet for en godkendelsesdato).

Når der klikkes på navnet i kolonnen "Navn" åbnes PDF-filen med den pågældende rapport.
Rapporten vises på skærmen, og kan derefter evt. udprintes (hvis dette ønskes).

Visning og udprintning af PDF-filer forudsætter, at gratis-programmet Adobe Acrobat Reader er installeret på PC'en.


Hvornår bruger jeg rapporteringsmodulet i SKS?

SKS rapportering indeholder finansdata fra alle statsinstitutioners lokale økonomisystemer. SKS rapportering kan derfor anvendes til alle ormer for finansrapporteringsopgaver, men fokus er særligt lagt på:

  • den eksterne rapportering, herunder officielle månedsrapporter og rammeredegørelse mv.
  • rapporter, der skal skabe sammenhæng mellem nummerstruktur og finanslovsstruktur
  • central regnskabsopfølgning


Kan jeg se et bilags enkeltposter i SKS rapportering?

Ja, det er muligt ved at foretage Drill-through på regnskabsposteringer.

Beløbsceller i en rapport, som er beregnet på basis af regnskabstal fra de lokale økonomisystemer (normale regnskabsposteringer samt primokorrektioner), og som i rapporten er specificeret på mindst bogføringskreds- og regnskabskonto-niveau, vises som et link (beløbet er understreget).

Klikkes på dette link åbnes et popup-vindue, som indeholder en oversigt over alle de enkeltposteringer i regnskabssystemet, som summer sammen til cellens beløb.


Hvem skal jeg henvende mig til, hvis jeg har spørgsmål til Udgiftsopfølgning (SKS)?

Hvis du har spørgsmål til Udgiftsopfølgning i SKS skal du kontakte enten den implementeringsansvarlige for dit ministerområde eller kontaktpersonen i Moderniseringsstyrelsen. Kontaktpersonerne findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside under God økonomistyring.

God økonomistyring, kontaktpersoner


Problemer med at komme til SKS hjemmeside ?

Hvis du oplever problemer med at komme til SKS hjemmesiden kan det skyldes opsætningen i din Internet Explorer se venligst dette (pdf) (pdf) hjælpedokument.