SKS-Rapportering Light

SKS-Rapportering Light er rettet mod brugere, som primært har behov for at arbejde med allerede definerede standardrapporter.

SKS-Rapportering Light er en forenklet udgave af SKS-Rapportering. Brugergrænsefladen er mere enkel med færre funktionaliteter og lavere kompleksitet.

SKS-Rapportering Light giver adgang til en række standardrapporter, der bl.a. understøtter den obligatoriske rapportering, f.eks. Årsrapporter og Udgiftsopfølgning.

Alle brugere, som i forvejen har adgang til SKS-Rapportering, har automatisk adgang til SKS-Rapportering Light.