Godkendelse af de officielle regnskaber

Regnskabsgodkendelse sker i henhold til Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

Ved afslutning af hver regnskabsperiode og hvert kvartal bliver der i SKS dannet officielle regnskaber på niveauerne:

Ministerområde
Virksomhed
Regnskabsførende institution

Disse regnskaber skal i henhold til Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. godkendes.

Hvis der i ministeriers og virksomheders lokale regnskabsinstrukser er fastlagt regler om, at regnskaber på nogle niveauer ikke skal godkendes, fordi de samlet bliver godkendt på overliggende niveau, skal dette markeres i de centrale stamdata. Henvendelse om markering skal ske til Moderniseringsstyrelsens support.