Statens kommunikationsplatform

Din myndighed kan og bør gøre en række forberedelser ifm. overgangen til SKP

Forbered din myndighed

Udpeg en ansvarlig person, evt. en projektleder, for den opgave det er, at skifte fra CFT til SKP.

Når I skal overgå til SKP, er der nogle overordnede beslutninger I skal træffes, inden I vælger de funktioner som SKP tilbyder.

I skal beslutte om I ønsker at anvende VoIP eller TDM (), niveau for sikkerhed (redundans) og om I vil fortsætte med samme opsætning af telefonien som i det nuværende CFT.

To muligheder

VoIP (Telefoni over institutionens datanet)

Det er den enkelte institutions pligt, at sikre at kvaliteten af institutionens datanet (LAN) supportere VoIP. Statens telecenter kan hjælpe med kvalificeringen.

TDM (Kabling dedikeret til telefoni) 

Hvis man vælger TDM, betyder dette at man anvender en dedikeret kabling til telefonien internt i institutionen. Langt de fleste kunder på CFT anvender i dag denne teknologi til deres interne telefoni.

 

Teknisk opsætningen af telefonien

Hvis I ønsker den samme telefoniopsætning som I har i CFT i dag (viderestillinger, søgegrupper, indtrækning m.v.), kan der laves et udtræk fra på disse data, som efterfølgende indlæses i SKP. Det gør, at den enkelte institution skal bruge minimale ressourcer på indsamling af brugerdata.

Hvis I ønsker at ændre telefoniopsætningen eller vil benytte nye services, skal i afklare et set-up for dette. Det sker i form af workshops mellem institutionen og Statens telecenter.

Uanset om I vælger VoIP eller TDM, skal der skiftes telefonapparater. Dog er der mulighed for at anvende mobiltelefonen i samspil med SKP.

Den fysiske tilslutning til SKP sker via MPLS

Her anvendes Statens aftale for datakommunikation, som indeholder de nødvendige ydelser. Hvis I allerede har en MPLS forbindelse, kan denne anvendes ved tilkøb af QoS. Det skal også sikres, at der er båndbredde nok, til det antal telefonsamtaler I ønsker. Statens telecenter kan hjælpe med afklaring af dette.