Statens Budgetsystem (SB)

Statens Budgetsystem (SB) bliver anvendt til at udarbejde og opstille bevillingslovpublikationerne Forslag til Finanslov, Ændringsforslag til Forslag til Finanslov, Finanslov, Forslag til lov om Tillægsbevilling samt Statsregnskab.

Endvidere bliver SB brugt i forbindelse med ministeriernes afrapportering vedrørende totalrammeordningen og bevillingsafregningen i tilknytning til statsregnskabet.

Alle ministerier samt en del større styrelser har adgang til SB-systemet, som bliver driftafviklet på en datamat i Moderniseringsstyrelsen, hvor også al udvikling og vedligeholdelse af systemet sker.

Adgang til Statens Budgetsystem
Alle ministerier samt en del større styrelser kan få adgang til Statens Budgetsystem. Du skal have et særskilt bruger-id og password for at tilgå systemet, som du kan få ved at kontakte Jørn Juul Hess.


Publikationer og aktstykker med offentlig adgang


Der er etableret generel offentlig adgang til:

Bevillingslovpublikationer (inkl. ændringsforslag)
Statsregnskaber (fra og med finansåret 1996)
Aktstykker (fra og med folketingsåret 1996/1996).

Databaser med offentlig adgang


Der er etableret generel offentlig adgang til en række databaser, eksempelvis:

Finansministeriets Finanslovsdatabase
Finansministeriets Regnskabsdatabase