Sådan henvender du dig

Moderniseringsstyrelsens support kan hjælpe dig med at få svar på spørgsmål angående en række systemer og regelsæt

Der er flere muligheder for at komme i kontakt med Moderniseringsstyrelsens support. Du kan henvende dig direkte via en kontaktformular her under eller via mail.  

Løn- og HR-Systemer

Kontaktformular

Disse systemer er omfattet

 • SLS 
 • HR-løn 
 • Pensab 
 • Campus

Økonomisystemer, regnskab og rapportering 

Kontaktformular

Disse områder er omfattet

 • RejsUd
 • Navision Stat
 • IndFak 
 • ØDUP
 • Nummerstruktur
 • SKB/OBS
 • Regnskabsregler mv. (fx konteringsprincipper, statens kontoplan og statsregnskab)
 • SKS 
 • ØS LDV
 • ISOLA
 • Forhandlingsdatabasen
 • HR-meter
 • Lønoverblik

Den store fordel ved at benytte kontaktformularen er, at den hjælper dig til at finde den rigtige indgang, og hjælper dig med at få alle de rigtige oplysninger med i første omgang. Det er typisk mere effektivt og mindsker behovet for, at vi skal kontakte dig for yderligere oplysninger, inden vi kan behandle sagen.

Via mail
Hvis du vil henvende dig angående økonomisystemer, så skriv til modstoko@modst.dk
Hvis du vil henvende dig angående løn- og HR-systemer, så skriv til modstlon@modst.dk

Hjælp os med at gøre behandlingen af din sag nemmere.