Stamdatastandarder

Moderniseringsstyrelsens stamdatastandarder gælder for data fra de fællesstatslige it-systemer.

Ved at standardisere tværgående stamdata i de fællesstatslige administrative it-systemer ønsker Moderniseringsstyrelsen at sikre en ensartet, systematiseret og centraliseret dokumentation af data i form af autoritative definitioner.

Hvad er stamdata?

Stamdata i denne kontekst er nøgledata, som bruges på tværs af de fællesstatslige it-systemer, som Moderniseringsstyrelsen forvalter, fx Navision Stat, LDV og Statens Lønsystem (SLS).

Tværgående stamdata, der indgår i Moderniseringsstyrelsens oversigt over Stamdatastandarder er fx:

  • Delregnskab
  • Finanskonto
  • Stillingsbetegnelse
  • mv.

Stamdatastandarderne er udarbejdet med udgangspunkt i deres respektive kildesystem.

Entydige beskrivelser af data

Dokumentet stamdatastandarder indeholder ikke data, men beskrivelser af data. Via dokumentet har statslige myndigheder adgang til en forenklet og centraliseret dokumentation af stamdata i form af en række autoritative definitioner for de tværgående begreber i Moderniseringsstyrelsens portefølje.

Dokumentet Stamdatastandarder kan tilgås her. (pdf)

Hvad kan stamdatastandarderne bruges til?

Stamdatastandarder skal sikre bedre sammenhæng mellem forskellige it-systemer og bidrage til lettere udveksling af data.

Statslige institutioner kan fx bruge stamdatastandarderne til lettere at sammenstille data i forbindelse med styrings- og analyseopgaver, hvor der er brug for at koble data fra de fællesstatslige systemer med data fra institutionernes egne fagsystemer, på tværs af økonomi, løn- og produktionsdata eller ved kobling med eksterne kilder som fx den Fællesoffentlige Datafordeler.

Standarderne kan også bruges som dokumentation i forbindelse med anskaffelse af nye it-systemer for at sikre sammenhæng til eksisterende systemer.


Bemærk. Ved brug af Moderniseringsstyrelsens stamdatastandarder som selvstændige datasæts i såvel intern som ekstern sammenhæng skal standarderne behandles som autoritative definitioner af stamdata fra de respektive kildesystemer i Moderniseringsstyrelsens portefølje.

Derudover er det er op til den enkelte institution, hvordan de ønsker at binde og modellere data i kombination med øvrige datasæts.


Vedligeholdelse

Dokumentet Stamdatastandarder vedligeholdes og opdateres via en governance-struktur, som er forankret i Moderniseringsstyrelsens Systemcenter.

Dokumentet vil løbende blive udvidet med yderligere datasæt.

Dataadgang

Ønskes dataudtræk på baggrund af oversigtens beskrivelser af data, kan statslige virksomheder med adgang til de fællesstatslige systemer selv trække data i de forskellige systemer, med undtagelse af SLS.

Læs mere om bestilling af udtræk fra SLS her. 

Der henvises i øvrigt til Moderniseringsstyrelsens Service og Support.