Servicebeskrivelse

Der er udarbejdet en fælles servicebeskrivelse for Moderniseringsstyrelsens systemer og ydelser.

Servicebeskrivelsen giver brugerinstitutionerne indsigt i hvilke service og forpligtigelser, der er gældende, samt beskriver ansvarsdelingen mellem Moderniseringsstyrelsen og brugerinstitutionerne.

Find Moderniseringsstyrelsens Servicebeskrivelse med bilag i nedenstående links:

Servicebeskrivelsen (pdf)

Bilag 1 Ansvarsdeling (pdf) 

Bilag 2 Servicemål (pdf) 

Bilag 3 Brugeradministration (pdf) 

Bilag 4 Support (pdf) 

Bilag 5 Kurser (pdf)

Bilag 6 Databehandleraftale (pdf)

Bilag 7 Forretningsnødplaner (pdf)