Priser

Priserne for løn- og økonomiydelser reguleres årligt i forhold til den generelle prisudvikling og eventuel ibrugtagning af nye systemfaciliteter.