Vejledninger til RejsUd1

På denne side får du et overblik over de forskellige vejledninger og manualer til RejsUd og rejseafregningsprocessen.

RejsUd har været i genudbud og der er i marts 2015 indgået kontrakt med en ny leverandør, Miracle. Ultimo 2016 begynder vi på udrulningen af RejsUd2 til et antal pilotinstitutioner. De resterende institutioner, som i dag er på den nuværende RejsUd løsning, opgraderes i første halvår af 2017 (efter årsafslutningen). Læs mere om RejsUd2 her.  

Brugen af RejsUd1

Til generel introduktion til brugen af RejsUd, er følgende vejledning udarbejdet:

Spørgsmål og svar

Forneden er samlet svar og vejledninger til de oftest stillede spørgsmål. Listen over spørgsmål og svar vil løbende blive udvidet.

Hvordan benyttes sekretærfunktionen til oprettelse af afregninger for andre brugere?

Hvordan oprettes rejseafregninger i RejsUd?

 • Der bør oprettes en rejseafregning, når rejsen har varet mere end 24 timer, og den rejsende dermed har mulighed for udbetaling af time-/dagpenge. I rejseafregningen kan desuden angives eventuelle kørsler og andre udgifter afholdt på rejsen.
 • Quickguide til oprettelse af rejseafregninger (pdf).

Hvordan oprettes udgiftsafregninger i RejsUd?

Administrationen af RejsUd

Følgende vejledning til RejsUds administratormodul giver en overordnet introduktion til modulet og oprettelse af brugere, brugeropsætning, oprettelser af udgifter og alternativ kontering, mv.

Følgende vejledning giver en mere dybdegående introduktion til tilpasning og vedligeholdelse af RejsUd. 

Spørgsmål og svar

Forneden er samlet svar og vejledninger til de oftest stillede spørgsmål. Listen over spørgsmål og svar vil løbende blive udvidet.

Hvordan tildeler man en kreditkorttransaktion til en anden bruger?

Hvilke roller skal brugerne i RejsUd tildeles?

Hvordan tildeles en bruger personalekreditornummer og faste dimensionsværdier?

 • Vejledningen viser, hvordan personaleobjektkortet kan udfyldes. I personaleobjektkortet defineres faste dimensioner og personalekreditornummer.
  • Faste dimensionsværdier tildeler brugeren standard-dimensionsværdier, så han/hun ikke skal vælge disse ved oprettelse af hver ny rejseafregning.
  • Personalekreditornummeret benyttes til at kunne matche brugeren i Navision.
  • Hent vejledningen til opsætning af personobjektkortet (pdf).

  Hvordan håndteres og vedligeholdes en Rejsekonto?

  • En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning af en institutions rejser og andre udgifter til CWT.
  • Hvis du anvender, eller overvejer at anvende, en Danske Bank Rejsekonto i RejsUd ifm. bestilling af rejser hos CWT, giver denne vejledning en gennemgang af anvendelse og funktion af Rejsekonto i RejsUd (pdf).
  • Denne vejledning forklarer datasammenhængen mellem RejsUd og CWT og beskriver, hvordan data oprettes og vedligeholdes i CWT databasen (pdf)

  Hvor får man en oversigt over, hvem der har oprettet, kontrolleret og godkendt en afregning?

  Hvordan håndteres moms i RejsUd?

  • Opsætning af moms består i at koble en udgiftstype i RejsUd sammen med en finanskonto i Navision, der har den rette momssats. Vejledningen viser, hvilke ændringer der skal foretages i RejsUd.
  • Hent vejledningen til opsætning af moms i RejsUd (pdf).

  Hvordan håndteres rejseforskud i RejsUd?

  Hvordan slettes unødvendige kreditkorttransaktioner?

  Hvordan rettes de transaktioner, der er havnet på fejlisten?

  • Der er tilfælde, hvor transaktioner kommer ind på en fejlliste i RejsUd. Disse fejltransaktioner skal behandles, før de kan henføres til en bruger og blive afregnet.
  • Hent vejledningen til hvordan man retter fejltransaktioner i RejsUd (pdf).

  Hvordan opnår man, at udgifter i RejsUd automatisk får tildelt en udgiftstype?

  • Alle transaktioner (især fra CWT) kan med fordel tilknyttes en udgiftstype ud fra transaktionstypens produktkode. Dermed lettes brugernes arbejdsgang i RejsUd, idet udgiftstyper allerede er tildelt.
  • Vejledningen viser, hvordan man knytter udgiftstypen til produktkoden.
  • Hent vejledningen til hvordan produktkoder opsættes i RejsUd (pdf).

  Hvordan skal fejlmeddelelser i RejsUd fortolkes og håndteres?

  Hvordan håndteres organisationsændringer i RejsUd?

  Hvordan opsættes afhængigheder mellem dimensioner?

  Diverse informationsdokumenter

  Vejledninger til ØSC og brug af DDI

  Den Decentrale Indrapportering (DDI) bliver brugt ved fx oprettelse af nye personalekreditorer, finans- og mellemregningskonti mm. Både institutionen og ØSC medarbejderne har ansvarsområder ifm. disse arbejdsopgaver som er beskrevet i nedenstående vejledninger.