Generelt om Rejsud

Her kan du læse mere om formålet med at implementere ét rejseafregningssystem i statens institutioner, samt hvilke institutioner der er omfattet af implementeringen.

RejsUd har været i genudbud og der er i marts 2015 indgået kontrakt med en ny leverandør, Miracle.
Ultimo 2016 begynder vi udrulningen af RejsUd2 til et antal pilotinstitutioner. De resterende institutioner, som i dag er på den nuværende løsning, opgraderes i første halvår af 2017 (efter årsafslutningen) Læs mere om RejsUd2 her.  

Rejseafregningssystemet RejsUd letter brugernes og institutionernes administrative byrder ved administration af rejser og andre udgifter.

RejsUd samler den rejsendes/institutionens afregninger i ét system og standardiserer opgavevaretagelsen. Formålet er at forenkle og digitalisere de administrative arbejdsgange forbundet med dokumentationsprocessen af rejseudgifter og den endelige afregning.

Oprettelsen af rejseafregninger sker enten ved brugerens manuelle indtastning i RejsUd, eller på baggrund af en importeret rejseplan fra Statens rejsebureau, Carlson Wagonlit Travel. På baggrund af brugerens angivelse af bl.a. rejsedestination, rejsetid, måltider, kørsler, og evt. private dele af tjenesterejsen, udregnes time-/dagpenge og godtgørelser. Brugeren kan importere udgifter betalt med institutionshæftende kreditkort og angive kontant betalte udgifter i afregningen, således at rejseafregningen afspejler de samlede udgifter forbundet med rejsen – uanset om det er institutionen eller den rejsende, der har lagt ud.

Foruden rejseafregninger kan der i RejsUd oprettes udgiftsafregninger til afregning af udlæg, som ikke har forbindelse til en rejse - eksempelvis udgifter til mødeforplejning, repræsentation og andre tjenstlige udgifter.

Der benyttes normalt et kontrollant-/ og godkendelsesled i RejsUd. Kontrollantledet udgøres af en såkaldt rejsepolitisk kontrollant, som kontrollerer rejsereglernes overholdelse og afregningens kontering. Godkendelsesledes udgøres som regel af den budgetansvarlige chef. Efter kontrol og godkendelse bliver afregningen sendt videre til Navision til bogføring og betaling.

Hvem er omfattet?

Rejseafregningssystemet integreres med Navision Stat og indgår som en del af Moderniseringsstyrelsens systemportefølje på økonomiområdet. Det er som udgangspunkt obligatorisk for de ca. 140 statslige myndigheder og institutioner, der overgår til Økonomiservicecentret, at anvende rejseafregningssystemet. Moderniseringsstyrelsen kan dog i særlige tilfælde give dispensation fra anvendelsen af systemet.

Yderligere vil øvrige statslige institutioner og selvejende institutioner kunne tilslutte sig frivilligt. Det er dog et krav, at institutionen anvender Navision Stat 5.1 eller højere for at kunne tilslutte sig rejseafregningssystemet.