RejsUd

Rejseafregningssystemet RejsUd skal lette både den rejsendes og institutionernes administrative byrder forbundet med administration af rejser.

RejsUd har været i genudbud og der er i marts 2015 indgået kontrakt med en ny leverandør, Miracle. En række pilotinstitutioner forventes sat i drift inden sommerferien 2017. For de resterende institutioner, som i dag er på den nuværende RejsUd løsning, begynder hovedudrulningen efter sommerferien. Læs mere om RejsUd2 her.  
 RejsUd1 er blevet opgraderet og tilgås fra https://381.rejsud.oes.dk.

 

Klik her for en driftstatus på RejsUd

RejsUd sikrer en høj kvalitet i opgavevaretagelsen bl.a. gennem et ensartet og stabilt grundlag for samspillet mellem Moderniseringsstyrelsen og institutionerne.

Statslige institutioner tilmeldt ØSC er nu alle brugere af RejsUd, men også øvrige institutioner - selvejende og ikke-ØSC-kunder - har mulighed for at tilkøbe løsningen. Følg navigationen til venstre og lær mere om RejsUd.

Kurser i RejsUd

Moderniseringsstyrelsen har tidligere afholdt dels et administratorkursus og et kursus i den daglige brug af RejsUd, samt de rejseregler der knytter sig til afholdelse af en tjenesterejse. 

Da søgningen til disse kurser p.t. er begrænset, kan du i stedet kontakte modstoko@modst.dk, så der i samarbejde med konsulentenheden kan findes en passende løsning for undervisning, til netop din institution.