RejsUd

Rejseafregningssystemet RejsUd skal lette både den rejsendes og institutionernes administrative byrder forbundet med administration af rejser.

RejsUd har været i genudbud og der er i marts 2015 indgået kontrakt med en ny leverandør, Miracle. Primo 2016 begynder vi udrulningen af RejsUd2 til de institutioner, som i dag bruger RejsUd. Læs mere om RejsUd2 her.  
 RejsUd1 er blevet opgraderet og tilgås fra https://381.rejsud.oes.dk.

 

Klik her for en driftstatus på RejsUd

Rejseadministration er indtil i dag blevet varetaget meget forskelligt i de statslige institutioner. En analyse af praksis for rejseadministration har vist, at der var et effektiviseringspotentiale i staten, hvis processerne blev ensrettet og digitaliseret. Derfor har Moderniseringssstyrelsen indkøbt ét system, som kan understøtte de statslige institutionernes rejseafregning mere effektivt. Det nye system er brugervenligt, når rejser skal afregnes, når regnskabsmedarbejderen skal bogføre, og når cheferne skal godkende.

RejsUd skal sikre en høj kvalitet i opgavevaretagelsen bl.a. gennem et ensartet og stabilt grundlag for samspillet mellem Moderniseringssstyrelsen og institutionerne.

Statslige institutioner tilmeldt ØSC er nu alle brugere af RejsUd, men også øvrige institutioner - selvejende og ikke-ØSC-kunder - har mulighed for at tilkøbe løsningen. Følg navigationen til venstre og lær mere om RejsUd.

Kurser i RejsUd

Moderniseringsstyrelsen udbyder en række kurser til brug og administration af RejsUd:

Rejseregler for staten og brug af RejsUd

Formålet med kurset er at give dig kendskab til de grundlæggende regler, herunder relevant materiale vedrørende rejsebestilling og rejseafregning. Du får endvidere indgående kendskab til, hvordan man opretter, godkender og kontrollerer rejseafregninger i RejsUd. Kurset er tilrettet superbrugere af RejsUd, kontrollanter og godkendere. Læs mere om kurset.

RejsUd for systemadministratorer

Formålet med kurset er at give dig et indgående kendskab til, hvordan RejsUd skal vedligeholdes og administreres. Du lærer bl.a. hvordan man opretter brugere og udgiftstyper, håndterer fejltransaktioner og ændringer i brugernes rettigheder, og hvordan disse opsætninger påvirker den daglige anvendelse af systemet. Læs mere om kurset.