Opgradering til LDV 2.4

I forbindelse med implementeringen af Navision Stat 7.0 skal LDV opgraderes til LDV 2.4.

Hvornår?

For institutioner, der får NS og LDV driftet hos SIT eller KMD, vil opgraderingen til LDV 2.4 finde sted som en del af implementeringen af NS 7.0. Klik her for at tilgå implementeringsplanen.

Institutioner, der selv drifter, bestemmer selv, hvornår de vil opgradere. Komponenter og vejledninger til opgraderingen tilgås her. 

 

Opmærksomhedspunkter efter opgraderingen

 • Tjek, at det virker!
  Når LDV er opgraderet, bør I generelt tjekke, at standardrapporter og kubebaserede Excel-rapporter virker.

  Derudover skal I kontrollere, at de rette medarbejdere har de rette adgange til LDVerne. Dette kan I gøre ved at trække standardrapporten "Brugerrettigheder i LDV" i Reporting Services.

  Såfremt brugeradgangene er forkerte eller I oplever andre problemer, bedes I oprette en sag på modstoko@modst.dk.

 

 • Flyt egen-udviklede standardrapporter (hvis driftet hos SIT)
  Har I opbygget egne standardrapporter i Reporting Services (SSRS) og er jeres LDV driftet hos SIT, skal I selv flytte disse over på det nye LDV.


 • Kontroller egen-udviklede standardrapporter (hvis driftet hos KMD)
  Har I opbygget egne standardrapporter i Reporting Services (SSRS) og er jeres LDV driftet hos KMD, skal I kontrollere, at de virker som hidtil.

 

 • Log-in (hvis driftet hos SIT eller KMD)

  Hvis driftet hos SIT
  tilgås Reporting Services (standardrapporterne/ SSRS) via følgende URL: https://ldv.statens-it.dk/Reports, mens kuberne (SSAS) tilgås fra Excel ved brug af det nye servernavn.

  Hvis driftet hos KMD
  tilgås Reporting Services (standardrapporterne/ SSRS) via følgende URL: https://ldv.kmd.dk/Reports, mens kuberne (SSAS) tilgås fra Excel ved brug af det nye servernavn.

 

 • Nyt servernavn (hvis driftet hos SIT)
  I forbindelse med opgraderingen vil LDV blive placeret på en ny server. Baggrunden herfor er blandt andet, at det fremadrettet vil kunne skabe performanceforbedringer i LDV.

  Når I skal tilgå LDVet, skal I bruge det nye servernavn. Det nye servernavn svarer til LDVets datamartnavn. Datamartnavnet er angivet i klarmeldingsbrevet, ligesom det altid kan slås op i standardrapporten ”Systemoplysninger”. Denne findes i mappen ”Dokumentation” i Reporting Services.
  Servernavn
 • Kontroller servernavn i egen-udviklede Excel-rapporter (hvis driftet hos SIT eller KMD)
  Hvis I har opbygget jeres egne, kubebaserede Excel-rapporter i LDV, skal I kontrollere, at det korrekte servernavn fremgår, for at Excel-rapporten kan opdateres. En vejledning til skift af servernavn i kubebaserede Excel-rapporter findes her.

  Servernavnet svarer til LDVets datamartnavn. Datamartnavnet er angivet i klarmeldingsbrevet, ligesom det altid kan slås op i standardrapporten ”Systemoplysninger”. Denne findes i mappen ”Dokumentation” i Reporting Services (se billedet ovenfor).


  Bemærk, at der kan være tilfælde, hvor skift af servernavn kræver, at rapportens filtreringer sættes på ny. Oplever I fortsat problemer, vil vi anbefale, at I genopbygger Excel-rapporten.