Målgruppe

LDV anvendes af stats- og selveje-institutioner og benyttes til lokale rapporteringsopgaver. Anvendelsesgraden og supportansvaret varierer alt efter, hvilken kundekategori institutionen tilhører.

Statsinstitutioner, der hører under ØSC - Statens Administration

Som en del af aftalen om ØSC og Navision Stat indgår også driften af LDV. Derfor har alle institutioner, der er under ØSC og som anvender Navision Stat, et LDV opsat hos KMD eller SIT. Det er institutionen selv, der bestemmer, hvordan LDV skal være opsat og hvem i institutionen, der skal have adgang til systemet.

 

Institutioner, der anvender et andet økonomisystem end Navision Stat

Institutioner, der ikke anvender Navision Stat, kan alene benytte LDV til rapportering på SLS-data, IndFak og RejsUd. For at løsningen kan etableres, skal institutionen selv sørge for at anskaffe det nødvendige hardware og software i form af server og serverlicenser eller indgå en driftsaftale med KMD eller CSC.

 

Selveje-institutioner, der er tilknyttet STIL (Erhvervsskoler, tekniske skoler m.fl.)

Alle selveje-institutioner, der er tilknyttet STIL med hensyn til anvendelsen af Navision Stat, har fået installeret et LDV til lokal rapportering på 'Navision Stat'-data. STIL har ansvaret for at supportere den del af NS LDV og LDV-løsningen, der vedrører indrapporteringen til CØSA. Support af kube og rapporter, tilknyttet 'Navision Stat'-data, indgår ikke i supporten fra STIL.

Moderniseringsstyrelsen supporterer samtlige rapporter og kuber, der bygger på SLS-data, idet denne del af produktet er omfattet  af institutionernes SLS-abonnement.

 

Institutioner, der anvender et andet lønsystem end SLS (Gymnasier m.fl.)

Institutioner, der ikke anvender SLS (fx gymnasier), kan alene benytte LDV til lokal rapportering på 'Navision Stat'-data.

 

Institutioner, der har hostet deres løsning hos KMD/CSC

For institutioner, der er 'Navision Stat'-kunder med en hostingløsning hos KDM eller CSC, er oprettelsen og drift af LDV en ydelse, der tilbydes fra hostingleverandøren. Ydelsen er inkluderet i basispakken for Navision Stat. Ved ønsker om særlige setups kan hostingleverandøren kontaktes for mulige løsninger og pris.