Løn- og omkostningsfordeling i LDV

Moderniseringsstyrelsen har udviklet et værktøj til løn- og omkostningsfor-deling i LDV.
Løsningen skal sikre en intuitiv, simpel og tilgængelig understøttelse af behovet for at fordele løn og overhead på opgaver, og dermed understøtte den aktivitets-baserede styring.

Trinvis fordeling af omkostninger
Løn- og omkostningsfordelingsværktøjet i LDV fordeler ikke alle omkostninger på én gang, men fordeler i tre trin de forskellige omkostningstyper

Den trinvise fordeling i løn- og omkostningsfordelingsværktøjet understøtter, at informationen målrettes modtageren. Figuren illustrerer, hvordan omkostningstyperne trinvist tildeles en faglig opgave.  

I trin A fordeles lønomkostningerne til aktiviteterne. De direkte konteringer samt fordelt løn, vil for en typisk kontorchef være et tilstrækkeligt grundlag for prioritering i den daglige styring.  

I trin B tilføjes fordelingen af indirekte omkostninger. Herved skabes gennemsigtighed om prisen per opgave på tværs af kontorer til topledelsen i en institution.  

I trin C tilføjes de generelle fællesomkostninger til opgavens omkostninger - herved fremkommer de totale omkostninger forbundet med opgaven. Topledelsen i hver institution og koncernledelsen vil ofte have behov for den fulde fordeling for at kunne foretage prioriteringer og beslutninger.  

En forretningsmæssig vejledning til værktøjet findes på nedenstående link:
Forretningsmæssig vejledning  

En teknisk vejledning til værktøjet findes på nedenstående link:
Teknisk vejledning