IndFak data i LDV

Med LDV 2.5 kan der hentes indkøbsdata fra IndFak2 til datavarehuset. Med indkøbsdata i LDV bliver det muligt at foretage indkøbsanalyser på fakturadata, helt ned på den enkelte fakturalinje. Her kan det desuden ses, om fakturalinjen er compliant (i overensstemmelse) med Statens indkøbsaftaler.

Frigivelse af IndFak data til LDV 

Hvad er med i den første version?
Indholdet af indkøbsdata i LDV er i hovedtræk følgende:
- Faktura- og konteringslinjer, herunder fakturalinjens compliance med Statens indkøbsaftaler
- Rekvirent- og leverandøroplysninger.
- Hændelsesdatoer (dato for faktura, forfald, godkendelse etc.).
- Institutionens stamoplysninger, eks. Bogføringskreds.
- Andre relevante oplysninger fra IndFak2, eks. dokumenttilstand, enhedsoplysninger (æske, stk., karton) og valuta.

Kuben kan anvendes i den lokale opfølgning på indkøb i IndFak2, eksempelvis analyser af compliance, varegrupper, leverandører, brancher etc. For flere detaljer om databasens indhold og dets anvendelsesmuligheder, henvises til dokumentation for IndFak kuben IndFak.
Med denne version medfølger også standardrapporten Dokumenter til behandling. Denne rapport viser aktuelle dokumenter til behandling i IndFak2. Se mere dokumentation her Dokumenter til behandling

Hvordan?
For at få Indkøbsdata med LDV 2.5 skal institutionen kontakte modstoko@modst.dk. Dette gælder også institutioner, som ikke er driftet hos Statens IT.
Moderniseringsstyrelsen vil herefter varetage den videre kontakt til Statens IT og KMD vedrørende opsætningen af indkøbsdata. Institutioner som ikke er driftet hos Statens IT, skal selv koordinere med deres driftsafdeling om opsætningen af indkøbsdata til LDV.

Hvad er planlagt i de kommende versioner?
Følgende større tiltag er i pipelinen til de kommende versioner af LDV:
- Tilføjelse af vare- og priskataloger fra leverandører.
- Ordreoplysninger. Derved vil det bl.a. blive muligt at fremsøge åbne ordrer.
- Standardrapport: Compliance i forhold til gældende indkøbsaftaler
Ændringsønsker indberettes til modstoko@modst.dk