Klargøring af IT

Spørgsmål

 


Svar

 

Hvilke krav er der til hardware i forbindelse med LDV?

Den bedste måde at dimensionere IT hardware på er at få klarhed over følgende 3 parametre:

  1. Hvor mange brugere ønsker I, at der skal tilgå datavarehuset?
    Husk, at udover de medarbejdere der sidder i løn- og regnskabsafdelinger, er der mulighed for at give den enkelte medarbejder adgang til at se relevante informationer. Antallet af forventede samtidige brugere har betydning ift. antal ram, der skal være installeret på institutionens server.
  2. Hvor stor vil en institutionens løndatabase blive i løbet af 3 år?
  3. Skal der ligge andre data på institutionens database?

I installationsvejledning 1 til LDV er det angivet, i hvilke takt I kan forvente, at jeres LDV-database vokser. Der er samtidig råd omkring dimensionering af hukommelsen i jeres setup.

Tilbage til Klargøring af IT


Hvilke Microsoft (MS) SQL versioner understøtter LDV?

LDV udvikles således, at den kan køre på en MS SQL 2005, service pack 3.
Med denne løsning vil alle Navision Stat institutioner via deres anvendelse af Navision Stat kunne tage løsningen i anvendelsen uden yderligere omkostninger til licenser.

Løsningen er samtidig designet således, at den ligeledes kan afvikles på en SQL 2005, hvilket betyder at alle de institutioner, der ønsker selv at opgradere deres servere med henblik på at kunne anvende de forberedende rapporteringsfaciliteter på den version af værktøjet, kan tage denne løsning i anvendelse.

Det forventes, at LDV version 2.1, som frigives samtidig med Navision Stat 5.0, udelukkende vil understøtte MS SQL 2005.

Tilbage til Klargøring af IT


Hvor længe vil SLS filer ligge i ØDUP?

SLS-filer vil som hovedregel ligge i ØDUP i 3 måneder.  Det anbefales derfor, at filerne hentes rettidigt på den lokale server. Hentning af filer fra ØDUP til den lokale SLS-database kan iværksættes uafhængigt af opsætningen af LDV.
Det anbefales derfor at iværksætte klargøringen til anvendelsen af LDV hurtigst muligt, herunder at sætte jobbet med hentning af SLS-data i gang.

Bemærk at for at sikre, at ØDUP-invokeren henter filerne rigtigt, skal ØDUP-invokeren først være installeret/opgraderet, samt at der er foretaget en SLS-databaseopgradering med script. Ellers kan lønfilerne ikke pakkes ud på jeres lokale SLS-database.

Tilbage til Klargøring af IT


Hvor mange RAM skal den server, som LDV installeret på, være udstyret med?

For at optimere opdateringstiden kræver datavarehuse rigeligt med ram på serveren (min. 2 GB), afhængig af antal brugere og antal databaser.

Der bør desuden være tilstrækkeligt ledig diskplads på datavarehusserveren til swapfiler og temporære tabeller i forbindelse med kørslen af opdateringsjobbet. Typisk bør der være min. 15-20 GB fri harddiskplads.

Datavarehuse kræver som regel meget hukommelse (RAM) på server. Som udgangspunkt kræves der min. 2 GB, afhængig af antal brugere og antal databaser.

Tilbage til Klargøring af IT


Hvornår er SLS-data klar på ØDUP efter en lønkørsel?

Løndata fra SLS bliver overført fra CSC efter hver lønkørsel. Data bliver overført således, at de er tilgængelige 2 dage efter en kørsel.

Såfremt en lønkørsel køres den 18. i en måned, vil den være tilgængelig senest kl. 12.00 d. 20. i den pågældende måned.

Data bliver den ene dag, som den er forsinket, tjekket i Moderniseringsstyrelsen på sumniveau, før de bliver frigivet til lokal rapportering.

Tilbage til Klargøring af IT


I hvilken takt vokser Navision Stat og SLS data i LDV?

Navision Stat data i LDV fylder ca. 1 ½ gang mere end jeres Navision Stat database. Du kan tjekke databasestørrelsen på Navision Stat databasen via Enterprise Manager.

Moderniseringsstyrelsen har følgende erfaringstal på baggrund af testinstallationerne for tilvæksten af SLS-data i datavarehuset:

* SLS-database: Mellem 0,1 og 0,3 Mb pr. lønkørsel pr. aktiv og inaktive lønregister (bør ikke medregnes).
* EDV: Mellem 0,1 og 0,2 Mb pr. lønkørsel pr. aktiv og inaktive lønregister.
* Datamart: Mellem 0,02 og 0,05 Mb pr. lønkørsel pr. aktiv og inaktive lønregister.

Det betyder, fx at en virksomhed med 300 aktive/inaktive lønregistre:

Aktive/ inaktive lønregistre
ekskl. SLS-database*
Tilvækst pr. mdr. ekskl.
Tilvækst pr. år
300
40-75 Mb
0,9 Gb -1,8 Gb.
600
75-150 Mb
1,8 Gb. -3,6 Gb.
1000
120-250 Mb
3,0 Gb. -6,0 Gb.
4000
480-1000 Mb
12 Gb. - 24 Gb.
* SLS-databasen kan slettes efter de enkelte kørsler.

Nogle enkelte tabeller fra SLS (primært ferie/fravær) overskrives hver gang, da de ikke tilhører en lønkørsel og i princippet kan være rettede tilbage i tid uden markering. Dimensionstabellerne har en blanding af T1- og T2-historik, så nogle af dem vil vokse, når en medarbejder skifter bopæl og lignende, men ikke synderligt. Fact-tabellerne vokser naturligvis for hver kørsel, så efter det første år vil fact-tabellerne være ca. 12 gange større (bortset fra ÅTD-tabeller og lignende).

For at optimere opdateringstiden kræver datavarehuse rigeligt med ram på serveren (min. 2 GB), afhængig af antal brugere og antal databaser. Der bør desuden være tilstrækkeligt ledig diskplads på datavarehusserveren til swapfiler og temporære tabeller i forbindelse med kørslen af opdateringsjobbet. Typisk bør der være min. 15-20 GB fri harddiskplads.

Tilbage til Klargøring af IT


Kan LDV-løsningen deles op på MS SQL 2000 og MS SQL 2005, så Navision Stat kører på MS SQL2000 og LDV kører på MS SQL 2005 dvs. på en anden server?

Løsningen kan sættes op således, at datavarehuset placeres på en MS SQL server 2005 og for at hente data fra bl.a. én eller flere MS SQL server 2000-servere.

Det skal dog bemærkes, at jo mere "speciel" løsningen er, jo større er risikoen for, at Moderniseringsstyrelsen ikke har testet lige præcis dette scenarie igennem, hvorfor risikoen for fejl alt andet lige vil være større.

Moderniseringsstyrelsen har testet, at datavarehuset kan oprettes på MS SQL server 2005, og at det kan hente data fra en MS SQL server 2000. Så det bør virke. Men vores udviklingsmiljø er baseret på MS SQL server 2000, hvorfor al vores unit-testing naturligvis er baseret på dette miljø. Men det er meningen, at det skal kunne køre på MS SQL server 2005 og lige præcis det setup, der nævnes, vil være relevant for én stor del af institutionerne.

Tilbage til Klargøring af IT


Skal MS SQL-serveren hvorpå LDV installeres, køre som single instance eller kan den køre med multiple instances?

LDV er designet til at kunne køre med flere instanser.

I forbindelse med testforløbet har Moderniseringsstyrelsen dog erfaret en række problemer, når der anvendes flere instanser.
Det skyldes typisk, at de enkelte instanser ikke er sat op. Vi har testet igennem internt i vores testmiljø, at det kan lade sig gøre, men det kan give problemer i et produktionsmiljø.

Der kan opstå alt muligt, fx kan et "\"-tegn i instansnavnet, gøre det nærmest umuligt at håndtere både Windows- og SQL-brugere, og det kan give problemer i koden, når vi skal skelne mellem local og remote servere osv.
Såfremt I vælger en opsætning, hvor der anvendes et miljø op på tværs af servere på forskellige SQL server-versioner, kan Moderniseringsstyrelsen ikke garanteret, at LDV umiddelbart kan afvikles.

I Moderniseringsstyrelsens testscenarier søges der at teste de hyppigst anvendte scenarier igennem.

Det er op til en institution at vurdere, hvordan I ønsker at sætte LDV op i jeres miljø. Moderniseringsstyrelsen vil ved eventuelle driftsproblemer søge at vejlede jer i fejlretning.

Vi henviser i øvrigt til kendte fejl i LDV (pdf).

Tilbage til Klargøring af IT.

Tilbage til alle spørgsmål og svar om LDV.