Generelt om ØS LDV

Spørgsmål


Svar

 

Hvad er en partneraftale i ØDUP?

En partneraftale er en konto i ØDUP (Moderniseringsstyrelsens DataUdvekslingsPunkt). En partneraftale har en indbakke og en udbakke. I indbakken ligger alle data fra Moderniseringsstyrelsens centrale systemer eller andre systemer, som er sendt til den pågældende partneraftale. I udbakken vil de data ligge, som institutionen har sendt til andre via partneraftalen.

Til en partneraftale er der knyttet et antal SLS Løngrupper og SKS bogføringskredse.

Regnskabsdata kan kun afleveres til en partneraftale hvis de relevante bogføringskredse er tilknyttet. Under menupunktet 'alias' i ØDUP brugergrænsefladen fremgår det hvilke alias (bogføringskredse og løngrupper), der er tilknyttet en partneraftale.

 

Tilbage til Generelt om ØS LDV


Hvad er et datamart?

Datamart databasen indeholder views, som præsenterer data fra EDV databasen.
Der kan være flere datamarts databaser tilknyttet en EDV database. I en datamart database er data i EDV databasen repræsenteret i en række views, der er udarbejdet i startskema format.
I opsætningen af datamarten er det muligt at angive, hvilke regnskaber og eller løngrupper datamarten skal indeholde. Herved præsenterer datamarten kun en delmængde af de data, der er til stede i EDV'en.
Datamart databasen anvendes til rapportering. Rapportering på ØS LDV foretages via standard rapporteringsværktøjer, eksempelvis Reportings Services.

Tilbage til Generelt om ØS LDV


Hvad er et EDV?

EDV (Enterprise datavarehus) er betegnelsen for den bagvedliggende databasearkitektur og de processer, der transporterer data fra kildesystemet til datavarehuset. EDV er kernen i datavarehuset.

I opsamlingsdatabasen foregår der en datavask og kvalitetssikring af data. Det er i denne del af datavarehuset, at historik bliver håndteret. Det betyder fx, at der her opsamles information, som ikke er indeholdt i kildedata som fx information omkring dimensioner, som har ændret indhold og betydning i kildesystemet. Der foretages ikke rapportering oven på den del af datavarehuset. EDV databasen anvendes alene til at gemme data i samt til håndtering af historik og metadata.

Tilbage til Generelt om ØS LDV


Hvad er ØS LDV?

ØS LDV platformen er udviklet for at få ens rapporteringsstrategi på løn- og regnskabsområdet, og dermed et tilbud om bedre adgang til SLS og Navision Stat (NS) informationer i et og samme datavarehus.

Data i ØS LDV tilføjes via plugins. Moderniseringsstyrelsen har pt. udviklet et plugin til Navision Stat og SLS. Kunderne har mulighed for at anvende det framework, der er udviklet til håndtering af plugins, ifm tilføjelse af data fra andre kildesystemer (tidsregistrering, sagsbehandling m.v.)

ØS LDV indeholder, ud over selve datavarehuset, en rapportpakke udviklet i Reporting Service og en række standardkuber, der kan anvendes til analyser med fx Excel.

Tilbage til Generelt om ØS LDV


Hvad omfatter en ØS LDV installation?

En ØS LDV installation omfatter som udgangspunkt et Enterprise datavarehus (EDV) med et antal tilhørende datamarts. Antallet af datamarts afhænger af det antal løngrupper/regnskaber, der ønskes at indgå i ØS LDV installationen.

En ØS LDV installation, vil typisk indeholde flere datamarts, fx når der administrativt oprettes en ØS LDV installation med data fra de kunder, der indgår i fællesskabet.

Udover selve datavarehuset, er der til en ØS LDV installation knyttet en række standardrapporter i web rapporteringsværktøjet Reporting Services samt en række standard kuber. Indholdet i rapporteringsdelen af datavarehuset vedligeholdes af Moderniseringsstyrelsen, og der vil blive tilføjet nye rapporter/kuber i takt med at det vurderes at have en almen interesse for de statslige kunder. 

Tilbage til Generelt om ØS LDV


Hvad skal en institution foretage sig, hvis institutionens LDV allerede bliver hosted hos fx KMD?

Installationen af ØS LDV betyder, at datavarehuset skal oprettes på ny hos jeres hosting leverandør. Før opsætningen af datavarehuset skal I bl.a. oplyse jeres hosting leverandør, hvor dimensionerne i jeres datavarehus skal navngives. Anvend fx bilag C (doc) "Navngivning af dimensioner" i vejledningen "Kom i gang med rapportering (doc)" til at oplyse omkring jeres ønsker til opsætning.

ØSC institutioner skal kontakte ØS Rådgivning og Support.

Tilbage til Generelt om ØS LDV


Hvad skal en institution selv gøre for at få installeret ØS LDV?

Det er institutionens eget ansvar at iværksætte de aktiviteter, der fremgår af implementeringstjeklisten (xls) for at sikre installationen af ØS LDV.

Jf. tjeklisten kan I se, hvad I selv skal foretage jer i implementeringsprocessen.

Hvad sker der med Navision Stat LDV? (evt. sæt udløbsdato på siden, da det ikke længere er aktuelt fra slutningen af 2011).
Navision Stat LDV er inkluderet i ØS LDV.
I forbindelsen med opgradering til Navision Stat 5.0 udgives der samtidig en version af ØS LDV, der understøtter Navision Stat 5.0. ØS LDV indeholder den samme datamodel for så vidt angår Navision Stat data. Som følge af opgraderingen til Navision Stat 5.0, vil datamodellen for Navision Stat data blive revideret, ligesom funktionalitet til håndtering af fx historik af data, vil blive tilføjet Navision Stat data.

Tilbage til Generelt om ØS LDV


Hvilke data findes i ØS LDV?

Data i ØS LDV tilføjes via et såkaldt plugin. Moderniseringsstyrelsen har ved opstart af ØS LDV udviklet plugins til SLS og Navision Stat data.

SLS data til ØS LDV overføres via ØDUP (Moderniseringsstyrelsens DataUdvekslingsPunkt). Overførelsen af data sker efter hver lønkørsel.

Det vil være muligt at tilmelde et daglige udtræk fra SLS, hvor ændringer i stamdata vil blive tilføjet datavarehuset. Muligheden for modtagelsen af de daglige udtræk, vil blive annonceret senere.

Tilbage til Generelt om ØS LDVHvilke kompetencer skal en lønmedarbejder have for at anvende lønskabeloner i Reporting Service?

De nye standardrapporter er et webrapporteringsværktøj. Der er udarbejdet en vejledning i anvendelsen af rapporterne.

Hent vejledning.

Tilbage til Generelt om ØS LDV


Hvilke omkostninger er der forbundet med ØS LDV?

ØS LDV er et lokalt datavarehus til håndtering af bl.a. SLS og Navision Stat, der stilles til rådighed som en del af abonnementet for Navision Stat og SLS. ØS LDV wizard indgår i den nuværende betaling for løn- og økonomisystemydelsen, hvor support af wizard og standardskabeloner indgår i ØS support leverance.

De omkostninger, der er forbundet med ØS LDV er selve installationsomkostninger, bistand til installation af datavarehus, ud over support og vejledninger samt ændringer af rapporter, kuber mv. er for kundens egen regning.

Tilbage til Generelt om ØS LDV


Hvilke planer er der for plugins til andre systemer?

Data i ØS LDV tilføjes via plugins. Moderniseringsstyrelsen har pt. udviklet et plugin til Navision Stat og SLS. Kunderne har mulighed for at anvende det framework der er udviklet til håndtering af plugins, ifm tilføjelse af data fra andre kildesystemer (tidsregistrering, sagsbehandling m.v.)

Plugin til andre systemer håndteres af de leverandører der udbyder det pågældende kildesystem. Moderniseringsstyrelsen bistår her leverandørerne med anvendelsen af det framework der er etableret til plug ins. Moderniseringsstyrelsen er vidende omkring, at Knowledge Con arbejder på et plugin til Mtid, UNIC arbejder på et plugin til Easy-A og PBJ A/S arbejder på et plugin til ScanTid.

Kontakt de pågældende leverandører for tidsplanen omkring release af plugin.

Tilbage til Generelt om ØS LDV


Hvis Navision Stat er hosted, skal institutionen selv betale for oprettelse samt drift af ØS LDV?

I den ny rammekontrakt for hosting af Navision Stat, indgår driften af ØS LDV som en del af basisydelsen. Kontakt jeres hosting leverandør for vilkår og services i forbindelse med aftalen.

ØSC institutioner tilbydes varetagelse af drift af ØS LDV i forbindelse med overtagelsen på Navision Stat.

Tilbage til Generelt om ØS LDV


Hvordan anvendes ØDUP i forbindelse med ØS LDV?

ØDUP er Moderniseringsstyrelsens DataUdvekslingsPunkt. Det er knudepunktet for kommunikation mellem Moderniseringsstyrelsens centrale systemer og systemer hos institutioner og evt. hosting leverandører.

ØDUP er et postkassebaseret kommunikationssystem (Asynkron løstkoblet datakommunikationssystem), som gør det muligt for kunder at hente data på eget initiativ fx via invoker.

ØS LDV anvender ØDUP til at overføre SLS data fra CSC til den enkelte kunde. Trafikken (dataoverførelsen) via ØDUP reguleres via en såkaldt partneraftale (en konto). I forbindelse med overførelsen af løndata til ØS LDV skal det fremgå af partneraftalen, hvilke løngrupper I som kunder skal have overført til ØS LDV.

Læs mere om ØDUP

Tilbage til Generelt om ØS LDV

Tilbage til alle spørgsmål og svar om ØS LDV