Download til ØS LDV 2.2.0

Her kan du hente ØS LDV version 2.2.0 og tilhørende filer og dokumenter.

ØS LDV version 2.2.0 skal afvikles på en SQL server 2008 R2. Der kan hentes data fra:

 • Navision Stat (3.60 eller 5.0, 5.1 og 5.2)
 • SLS (lokal dabase version 1.2.1)
 • RejsUD


Systemkomponenter

Komponent til download   Beskrivelse
ØS LDV 2.2.0  (zip)

Her vil du kunne hente installationsprogrammet til opsætning af datavarehuset.

Før du går igang, skal du sikre, at følgende er på plads:

 • Der skal være data i SLS databasen og den skal være i version 1.2.1, hvis der skal løndata i datavarehuset.
 • Der skal være data i Rejsud databasen, hvis der skal Rejseafregningsdata med i datavarehuset.
 • Der skal være en SQL server 2008 R2 til ØS LDV

Systemkrav er opfyldt.

 • .Net Framework 3.5 (På server, hvor wizarden afvikles).
 • Mangement Studio (SQL Server 2008 R2) og Analysis Manager, hvis kuber vælges til.
 • MS SQL Server 2008 R2
 • Collation: SQL_Scandinavian_CP850_CS_AS.
 • Ved installation af kuber: Integration og Analysis Services MS SQL 2008 R2.
 • Ved installation af rapporter Reporting Services MS SQL Server 2008 R2
 • Adgang til http://rapport.oes.dk fra server hvor ØS LDV afvikles.

Har du brug for hjælp kan du evt. finde det under punktet "spørgsmål og svar" eller rette henvendelse til Moderniseringsstyrelsens support

Opgraderingsscript  (sql) Dette script skal afvikles på EDV og Datamart databaser, såfremt der foretages en opgradering af ØS LDV fra 2.1.1 til 2.2.0 jf opgraderingsvejlednining (pdf)  
SLS Databaser script version 1.2.1 (zip)  Her kan du hente SLS database script version 1.2.1. scriptet anvendes både til en ny opsættelse eller opgradering af en eksisterende SLS database.
RejsUd opætningsprogram (zip) Her kan du hente RejsUD opsætningsprogram. Programmet opsætter en windows service og en SQL databaser til hentning af Rejsafregningsdata til ØS LDV.
NS ØDUP invoker (zip)

Data som skal indgå i ØS LDV, vil blive sendt igennem ØDUP (Moderniseringsstyrelsens dataudvekslingspunkt). Se arkitektur for dataudvekslingen. (pdf) For at få overført løndata fra ØDUP til SLS-databasen er der nogle komponenter, som skal være opdateret. Det drejer sig om ØDUP invoker og script til opdatering af SLS databasen, som skal være indlæst, inden installation af ØS LDV påbegyndes.

ØDUP invoker skal være indlæst og opdateret forud for anvendelse af ØS LDV;
Læs mere om NS/ØDUP invoker her (pdf)

Script til SQL server (txt) Dette script afvikles på SQL serveren før opsætning af SLS database og ØS LDV. Scriptet retter nogle systemopsætninger på SQL serveren. Det skal kun afvikles én gang.
Hotfix 1 (zip)

Hotfix 1 retter den nogle fejl til 2.2.0. Hotfixet kan indlæses flere gange og skal som ligges på igen efter der er kørt wizard. læs mere om hvad dette hotfix retter her (pdf) 

Installationsvejledningen (pdf)til hotfix