Formål

LDV har til formål at systemunderstøtte lokale rapporteringsopgaver. Systemet indeholder institutionsspecifik data på løn-, rejseadministrations- og økonomiområdet og forskellige værktøjer til at rapportere og analysere på disse data.

Med LDV får institutionen:

  • Ét lokalt datavarehus, der som udgangspunkt opsættes med institutionens SLS-, RejsUD-, NS- og IndFak-data.
  • Web-adgang til rapporteringsværktøjet Reporting Services. Herfra kan institutionen trække prædefinerede standardrapporter.
  • Adgang til en standardkubepakke, hvorfra institutionen kan lave egne rapporter på løn- og regnskabsdata. Kuberne tilgås typisk via Excel, men kan også tilgås fra andre rapporteringsværktøjer (fx Targit).
  • Vedligeholdt adgang til data, der opdateres, når der sker ændringer i data fra SLS, RejsUD, NS og IndFak.
  • En enkel og fleksibel datavarehusplatform, der kan anvendes til platform for egne ledelsesinformationsløsninger, hvor data kan kombineres på tværs af regnskaber og løngrupper. Fx for driftsfællesskaber.
  • Mulighed for at kombinere finansielle og lønmæssige informationer med produktionsdata. Fx fra studieadministrative systemer, tidsregistreringssystemer eller ESDH-systemer.
  • Data, der kan tilgås af alle rapporteringsværktøjer, og som kan arbejde på en Microsoft SQL Server. Fx Sharepoint, Targit, Crystal Reports, Prophix,  Hyperion, SAS m.v.

LDV er en fleksibel løsning, der er baseret på standardprogrammel med lave implementeringsomkostninger.

Bemærk, at LDV indgår som en del af abonnementet på SLS, RejsUD, NS og IndFak.