Anvendelse af LDVs standardrapporter (SSRS)

Rapportering med standardrapporter (via Internet Explorer*)

* SSRS understøttes bedst i Internet Explorer. Man kan opleve problemer, hvis man benytter andre webbrowsers.

Med rapporteringsværktøjerne i LDV har institutionen mulighed for at udarbejde rapporter via enten standardrapporteringsværktøjet (SSRS) eller kubeværktøjet (SSAS). Denne side fokuserer på en præsentation af rapporteringsmulighederne med SSRS. Klik her for en lignende præsentation af rapporteringsmulighederne med SSAS.

 

Standardrapporterne tilgås via Reporting Services. Et eksempel på startsiden, hvorfra rapporterne tilgås, ses i billedet nedenfor.

Reporting Services startside

  

I tabellen nedenfor fremgår korte beskrivelser af indholdet af de forskellige mapper. Ved klik på et mappenavn linkes videre til en mere detaljeret beskrivelse af den pågældende mappes rapportindhold.

Mappenavn Beskrivelse
Dokumentation

Mappen indeholder dokumentationsrapporter, der viser hvordan det enkelte LDV er opsat og hvilke brugere, der har adgang.
Det er også herfra man tilgår rapporten Indstillinger af LDV, hvor man kan ændre i opsætningen af LDV. Fx kan man omrokere i stedsdimensionen ved en organisationsændring.

IndFak Mappen indeholder rapporten der er baseret på data fra IndFak2. Rapporten viser dokumenter der har status Til behandling i IndFak2.
NS

Mappen indeholder økonomirapporter, der er baseret på data fra Navision Stat (NS).

De kan anvendes økonomistyring og regnskabsopfølgning og understøtter opgavesplittet til ØSC samt de normale opgaver i en budget- og regnskabssektion. De fleste rapporter kan afvikles på et eller flere regnskaber.

De er delt op i følgende underkategorier: Anlæg, budgetopfølgning, indkøb, kontroller, likviditet, sagsstyring samt stamdata og opslag.

Nøgletal

Mappen indeholder nøgletalsrapporter, der går på tværs af de forskellige dataområder i LDV.
De enkelte nøgletal er beskrevet her.

RejsUd

Mappen indeholder rapporter, der kan anvendes til rejseadministrationsstyring. Rapporterne er baseret på data fra RejsUd.

SLS

Mappen indeholder fraværs-, løn- og personalerapporter, der er baseret på data fra Statens Lønsystem (SLS).

De er delt op i følgende underkategorier: Fravær, lønfremskrivning, lønstyring og personale.

Standardrapporterne opdateres løbende. En oversigtslog over rapportversionerne ses her.

 

Fordelen ved at anvende standardrapporterne i Reporting Services

  • Institutionen får adgang til en række rapporter, der understøtter gængse rapporteringsopgaver.
  • Rapporterne kan hentes let og hurtigt. Enten ved at trække dem direkte fra webbrowseren eller ved at abonnere på dem, så de automatisk fremsendes per mail.
  • Institutionens medarbejdere kan få adgang til oplysninger i LDV uden at have direkte adgang til økonomi- eller lønsystemet.

 

Institutionen kan bygge egne eller redigere eksisterende standardrapporter

Den simple tilgang: Report Builder er et værktøj som følger med sammen med Reporting Services. Det er forholdsvist enkelt at anvende og bruges til at ændre eller bygge egne rapporter. Du kan lære hvordan på kurset "LDV udvidet kursus – med Report Builder". Bemærk, at man skal være rapportadministrator for at have adgang til Report Builder. På KMD er Report Builder en applikation i Citrix, mens det for andre er muligt at trykke på Report Builder øverst i Reporting Services billedet.

Report Builder

Den mere avancerede tilgang: Microsofts udviklingsværktøj "SQL Server Business Intelligence Development Studio". Værktøjet kræver kendskab til programmering og data, hvorfor nyudvikling typisk skal udføres af et eksternt konsulentfirma. Moderniseringsstyrelsen udvikler nye rapporter, når der skønnes et generelt behov. Licenser til Reporting Services og "SQL Server Business Intelligence Development Studio" følger med SQL-serveren, som i forvejen anvendes til etablering af LDV. Der er derfor som udgangspunkt ikke behov for yderligere investeringer i software.

 

  

Adgang til LDVs data fra andre rapporteringsværktøjer

Der findes en række rapporteringsværktøjer, der kan anvendes til at vise og distribuere data fra LDV.
Alle rapporteringsværktøjer, der kan hente oplysninger fra en MS SQL server og/eller en MS Analysis service og vise disse oplysninger til brugeren, kan anvendes til LDV. Dette betyder, at hvis institutionen i dag anvender fx Targit, Crystal Reports, SAS osv., vil disse værktøjer kunne vise oplysninger fra LDV.